advertentie Banner SNLR.nl

Info-avond over bereikbaarheid Groote Wielen

De bereikbaarheid van Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel staat centraal op een informatieavond van de gemeente Den Bosch.

Deze wordt gehoude op maandag 11 en dinsdag 12 november op Perron 3 in Rosmalen.

De woonwijk Groote Wielen groeit de komende jaren nog verder en het verkeer op de A2 en A59 stroomt niet altijd goed door. De bewoners ervaren problemen op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Rijkswaterstaat bereidt hiervoor maatregelen aan de snelwegen voor. De gemeente voert op dit moment een onderzoek uit genaamd “Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen”. Daaruit moeten maatregelen komen die de weginfrastructuur binnen ca. 5 à 7 jaar kunnen verbeteren.  Dit gebeurt in samenwerking met een klankbordgroep, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangengroepen. 

Bewoners zijn uitgenodigd op een van de informatieavonden langs te komen. Binnenlopen kan op elk gewenst moment van 19:30 tot 21:00  Er zal een doorlopende presentatie zijn over het onderzoek en er staan mensen van de klankbordgroep en gemeente klaar om vragen te beantwoorden.