Initiatiefnemer Osse mestfabriek: ‘Negen van zeventien global goals worden gediend met komst mestverwerker’

De mestfabriek blijft de gemoederen al zo’n vijf jaar bezighouden. De door de gemeente Oss gebarricadeerde deur werd deze week ietsjes geopend door een uitspraak van de Raad van State.

Die bepaalde dat het Osse gemeentebestuur de komst van de mestfabriek niet kan stoppen door een wijziging van het bestemmingsplan waarmee een mestfabriek werd uitgesloten op industrieterrein Elzenburg. “Het is een hindernis minder op weg naar de mestfabriek”, aldus Eric Nooijen van OOC Terminals.

Draagvlak
Samen met boerencoöperatie MACE is zijn bedrijf initiatiefnemer voor de bouw van een mestverwerker bij de haven in Oss. “Het is jammer dat het op deze manier moet. Draagvlak bij de gemeente en omgeving vind ik zeer wenselijk, maar dat is onhaalbaar als B en W in opdracht van de raad er alles aan doen om het initiatief te weren. Ik kan die houding moeilijk rijmen met de global goals die gemeente zegt met passie, kennis en liefde te hebben omarmd.”

Klimaatdoelen
Volgens Nooijen dient de mestfabriek namelijk negen van die zeventien klimaatdoelen van de Verenigde Naties. “Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, schoon water, duurzame energie, industrie en steden, om er maar een paar te noemen."

Milieueffectrapportage
OOC Terminals en MACE gaan nu een nieuwe vergunningsaanvraag voor een mestfabriek indienen bij de provincie, waarbij de nadruk ligt op het milieu. De provincie wil een MER, een milieueffectrapportage. “Daarover zullen we nog met de provincie in overleg treden. Wij zien ook andere mogelijkheden om de nog resterende MER-punten weg te halen voordat een excellente aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend”, aldus Nooijen.

Hoe verder?
De provincie moet een besluit nemen over die vergunningsaanvraag en vervolgens de gemeente Oss om advies vragen. Als de mestfabriek er uiteindelijk komt, is het de bedoeling dat deze jaarlijks zo'n 500.000 ton mest gaat verwerken. Daarmee zou het de grootste mestfabriek van Europa worden.