Inwoners mogen meedenken over toekomst Stadhuisplein

Veghelaren die ideeën hebben over de nieuwe invulling van het Stadhuisplein, worden door de gemeente uitgenodigd om op woensdag 19 juni samen met hen 'op safari' te gaan in het plangebied.

De gemeente heeft deze avond een ontwerpbureau uitgenodigd, die samen met de inwoners tot een gedragen ontwerp voor de voormalige Blauwe Kei-locatie moet komen. De gemeente kijkt daarbij niet alleen naar dat terrein, maar ook naar de directe omgeving. De verbinding met de Aa biedt volgens hen kansen om naar een groenere en duurzamere omgeving van het Stadhuisplein toe te werken.

Brainstorm
De bijeenkomst start om 19.30 uur met een bijeenkomst in het gemeentehuis. Daarna wordt er in kleine groepen naar het plangebied getrokken om ideeën en wensen op te halen. In het najaar organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst waarin het ontwerpbureau de eerste scenario's presenteert. Begin 2020 worden de plannen aan de gemeenteraad aangeboden.

advertentie

Lees ook deze artikelen