advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Jeroen Donders benoemd tot rector Het Hooghuis

Jeroen Donders is door het bestuur van Stichting Carmelcollege benoemd tot rector van scholenkoepel Het Hooghuis. Hij was al lid van de Centrale Directie en gaat nu verder in een nieuwe rol in een eenhoofdige directiestructuur.

Voorafgaand aan zijn benoeming is er een uitgebreid intern draagvlakonderzoek geweest en heeft de Centrale Medezeggenschapsraad positief advies uitgebracht. De 45-jarige Donders woont in Sint-Oedenrode, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Sinds 2016 was hij lid van de Centrale Directie van Het Hooghuis. De afgelopen jaren was Donders eindverantwoordelijk voor een aantal locaties van de scholenkoepel. Hij was ook betrokken bij onderwijsontwikkeling en het professionaliseren van de bedrijfsvoering.