advertentie Banner SNLR.nl

Kadernota Oss: keuzes maken door oplopend miljoenentekort

Stijgende kosten in het sociale domein en minder geld van het Rijk zorgen voor een oplopend miljoenentekort op de begroting van de gemeente Oss.

Het tekort stijgt van 3,6 miljoen in 2020 naar 5 miljoen in 2022. “Het wordt een stevige klus voor ons de komende jaren.” Met die woorden sloot wethouder Frank den Brok zojuist de presentatie af van de Kadernota Oss voor 2020 tot 2023.

Hoewel Oss de komende twee jaar zelfs meer compensatie vanuit Den Haag krijgt voor de jeugdzorg, komt de gemeente onder de streep flink veel geld tekort. De meicirculaire waarin staat welke uitkeringen het rijk stort in het gemeentefonds viel fors lager uit dan verwacht.  “En de kostenstijgingen in met name de jeugdzorg en de WMO-begeleiding beginnen ons nu te nekken”, aldus de wethouder. “We hebben de zorg dichter bij de mensen gebracht, ze weten ons te vinden. Die missie is geslaagd maar houdt wel in dat er veel meer zorggebruikers zijn. Dat is in het hele land het geval.”

Het wordt een stevige klus voor ons de komende jaren.

• Wethouder Frank den Brok

Het goede nieuws is dat de gemeente Oss financieel wel gezond is. Er is sprake van een gezonde reservepositie met name doordat het goed gaat met de verkoop van bedrijventerreinen en woningbouw. “Toch moeten we gaan bijsturen en dat doen we niet door overal iets vanaf te gaan snoepen maar we gaan keuzes maken. De afspraken in het coalitieakkoord zoals investeren in het centrum (Wal Kwartier en meer), verduurzaming, voorzieningen als Vidi Reo, ‘t Slotje en d’n Iemhof blijven daarbij zoveel mogelijk overeind", aldus de wethouder.

De raad heeft in deze nieuwe, minder dichtgetimmerde opzet meer inspraak over waar de prioriteiten de komende jaren moeten liggen. Op 4 juli kan de raad aangeven welke keuzes zij wil maken met deze lager uitgevallen bestedingsruimte in het achterhoofd.