advertentie Banner SNLR.nl

‘Klachten door Q-koorts blijven en verergeren’

Bijna alle mensen die zijn getroffen door Q-koorts hebben nog dagelijks klachten en ook verergeren die klachten nog.

Dat blijkt uit de Q-koortsmonitor, een peiling onder patiënten, waaraan is meegewerkt door expertisecentrum Q-support en belangenorganisatie Q-uestion. De monitor is de eerste in een reeks waarmee Q-support de langetermijngevolgen van Q-koorts beter in kaart wil brengen. De hoop is dat de resultaten leiden tot meer wetenschappelijk onderzoek.

Verergerende klachten

Aan het onderzoek deden 513 mensen mee en 91 procent spreekt over aanhoudende en zelfs verergerende klachten. Meestvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, uitputting, concentratieproblemen, spierpijn en geheugenproblemen. Dat leidt weer tot somberheid, verlies van vrienden en sociale contacten, eenzaamheid, verlies van werk, terugval in financiën en een weinig hoopvol toekomstbeeld. De respondenten schatten zelf de kans op genezing erg laag in.

Komende zaterdag, op de Dag van de Q-koortspatiënt, wordt een webinar gehouden waar de resultaten van de monitor verder worden toegelicht.