Klankbordgroep Uden-Zuid heeft niets tegen woningen in Sesterpark, maar vindt vijftig veel te veel

De gemeente Uden wil al jarenlang minimaal vijftig woningen bouwen in het Sesterpark in Uden, maar de klankbordgroep Uden-Zuid ziet het plan om meerdere redenen niet zitten.

Klankbordgroepleden Rob Harbers en Van Acker legden tijdens de commissievergadering van maandagavond nog maar eens uit waarom de klankbordgroep niet blij is met de plannen voor vijftig woningen. 

Volgens de klankbordgroep sluiten de woningen door hun architectuur niet aan bij een parkachtige setting en bovendien gaat natuur door nieuwe woningen verloren. "Er heeft zich ook natuur genesteld. Het is plek waar je graag vertoefd, waar je graag de zon onder ziet gaan. Dat verdwijnt, en dat is zonde", aldus Van Acker.

Te veel

Bovendien vindt de klankbordgroep vijftig woningen te veel. Er zou door de gemeente al een consessie zijn gedaan van 80 naar 50 woningen, maar daar is zij het niet mee eens omdat supermarkt Plus naar het Sesterpark kwam en dat ten koste ging van woningen. 

Daarnaast is de groep totaal niet te spreken over de betrokkenheid bij de plannen. "Het proces rammelt aan alle kanten. Dit is geen participatie", aldus Van Acker.

Betrokkenheid

Dat laatste leidde tot vragen van onder andere Groen Links en Jong Uden, die zich afvroegen hoe het participatieprocess dan is verlopen. Volgens wethouder Prinssen ging dat proces van een leien dakje en noemde hij het proces zelfs 'fantastisch'. 

"We kunnen van mening verschillen, maar dat betekent niet dat een participatieprocess niet goed is geweest. Ik ben zeer tevreden over het participatieprocess. We hebben geluisterd", aldus Prinssen.