NOAHH

Kleine wijzigingen in plannen voor Theater aan de Parade

In het definitieve bouwplan voor de nieuwbouw van het Theater aan de Parade in Den Bosch zijn door het college van B en W enkele wijzigingen aangebracht. Ook wordt het bestaande bestemmingsplan ‘minimaal aangepast’.

De aanpassingen zijn gedaan mede op basis van zienswijzen die de afgelopen maanden zijn ingediend door mensen die de nieuwbouwplannen niet zien zitten. Het college van B en W staat in grote lijnen nog volledig achter het gekozen ontwerp voor het theater. Om aan alle regels te voldoen wat betreft de maximaal toegestane goothoogte is het bouwplan op dat punt aangepast.

Wijziging bestemmingsplan

Ook bleken de omloop van de grote zaal, de verspringing van een deel van de gevelwand en de locatie van enkele ondergrondse constructie- en bouwelementen niet helemaal volgens de regels te zijn. In deze gevallen is besloten om niet het bouwplan aan te passen, maar het bestemmingsplan. Hierdoor is er wat meer bouwruimte ontstaan. Omdat op andere plekken weer iets wordt ‘geschaafd’ aan de bebouwing, is er per saldo geen sprake van een verruiming van het toegestane bouwvolume, aldus het college. 

De gemeenteraad moet in oktober een beslissing nemen over het definitieve bestemmingsplan voor het Theater aan de Parade.