Klimaatatlas brengt verandering in eigen buurt in kaart: 'Droogte is zorgelijk'

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme weersomstandigheden toe. In een klimaatatlas voor de regio valt te zien wat de effecten zijn van klimaatverandering.

In de digitale  klimaatatlas wordt weergegeven hoe verschillende extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, lange periodes van droogte en hitte effect hebben in Oss, Uden, Bernheze en Meierijstad. Zo valt te zien dat de Kortfoortstraat in Oss gevoelig is voor veel regen. Volgens beleidsadviseur Frank Geenen van de gemeente Oss komt dat omdat de straat wat lager ligt en daardoor makkelijk blank staat. "Bij een fikse regenbui ligt de parkeerplaats hier onder water en ook voor de rotonde en de Kortfoortstraat is er risico voor wateroverlast. Als het water een keer tussen de trottoirbanden blijft staan is dat niet zo'n probleem, maar bij een hevige bui zou het water de woningen binnen kunnen dringen. Dat willen we voorkomen."

Ook in Uden zijn gevoelige plekken, zoals de Promenade in het centrum. Volgens beleidsadviseur Bob Coolen van de gemeente Uden zorgen water en hitte hier voor problemen doordat het centrum een   versteend gebied is. Twee grote bomen tegenover de H&M zorgen hier voor verkoeling. “Dit is een voorbeeld van een maatregel tegen hittestress”, aldus Coolen. 

Uden ligt op een helling

"Uden ligt op een helling. Het hoge gedeelte ligt op het industrieterrein bij Vluchtoord.  De lagere plekken, in vergelijking met de omgeving, zijn Vijfhuis, Broekmorgen en Gruunsel en dat zijn de plekken waar het water naartoe stroomt. Dat zijn ook plekken waar we een oplossing voor willen vinden", aldus Coolen. 

De klimaatatlas is gebaseerd op berekeningen en voorspellingen en is eigenlijk vooral een bundeling van informatie die de beleidsadviseurs al wisten. Schokkend vindt Geenen de voorspellingen dan ook niet. "De atlas levert geen echte nieuwe inzichten op, maar wel specifieke inzichten. Zeker in bepaalde gebieden, daar kunnen we nu wat nadrukkelijker en wat beter zien hoe daar de situatie is."

Coolen sluit zich deels bij zijn Osse collega aan. "De ergste natte plekken zijn door ervaring wel bekend, maar omdat we nu nog verder doorberekend hebben wat er gebeurt als het nog harder regent dan we gewend zijn zien we ook andere plekken naar voren komen. Van dat beeld ben ik niet geschrokken, maar de droogte van de laatste drie jaar vind ik wel zorgelijk. Ik ben geschrokken van de effecten die direct zichtbaar zijn maar ook op de lange termijn. Daar moeten we in mijn ogen zeker iets aan doen."

Bouwontwikkelaars kunnen een beroep doen op de klimaatatlas bij het ontwikkelen van hun plannen, maar ook de burger heeft er wat aan zodra hij ziet dat er sprake is van effecten door klimaatverandering in de buurt. Zo kunnen burgers maatregelen nemen om bijvoorbeeld extreme hitte wat tegen te gaan.  Volgens Coolen is het altijd handig als burgers hun tuin vergroenen. “Als je op die manier denkt, dan ben je al goed bezig.” Geenen: "Over het algemeen kunnen mensen met meer groen en meer ruimte voor water zich behoorlijk wapenen tegen klimaatverandering."