Komt er volgend jaar een vrije school bij in Uden?

Als er genoeg draagvlak voor is, begint het Udens College met vrijeschoolonderwijs. Eind september is er een bijeenkomst voor ouders om de belangstelling te inventariseren. 

Bij de vrijeschool is elk kind vrij in zijn of haar keuze om dingen te leren. Daarnaast speelt de natuur een belangrijke rol in het onderwijsprogramma. Als deze onderwijsvorm er komt in Uden, dan wordt dat de eerste vrije school voor middelbaar onderwijs in Noordoost-Brabant.  

Onderzoek
''Het Udens College zet zich in om voor alle leerlingen dichtbij huis geschikt en goed onderwijs te bieden. Daar past ook een vrijeschool-stroom bij. Een onderzoek naar de haalbaarheid is in volle gang'', zegt woordvoerder Monique Ploegmakers.

Klas 7
De niveaus die de nieuwe school waarschijnlijk gaan bieden, zijn: vmbo-t, havo en vwo'. ''Als de school kan starten, beginnen we in augustus 2020 met klas 7 van de vrijeschool. Bij regulier onderwijs heet dat het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.''

De bijeenkomst, op maandagavond 23 september, is dan ook gericht op ouders van leerlingen in de hogere klassen van de basisschool. 

advertentie

Lees ook deze artikelen