Koop St. Luciakerk door fonds op losse schroeven

De koop van de St. Luciakerk in Ravenstein door Stichting Loterijfonds gaat niet door. De parochie weigert als eigenaar van de kerk om subsidie aan te vragen voor de restauratie.

Dat zegt Martin Jan van Mourik, voorzitter van Stichting Loterijfonds. Het fonds is ooit opgericht om in 1729 de bouw van de Duitse barokkerk te financieren en bestaat nog steeds.

Het Loterijfonds wilde de leegstaande kerk kopen en er een nieuwe bestemming aan geven. Daarover was een intentieovereenkomst met de parochie. Voorwaarde was wel dat de parochie een subsidie zou aanvragen bij Rijksmonumenten om de koop en herbestemming te financieren. Verwacht werd dat een subsidiebedrag van 2,4 miljoen kon worden binnengehaald. Omdat de totale kosten worden geschat op 3 miljoen, was er nog een gat van zes ton.

Perplex
Afgelopen maandag heeft de parochie aan de voorzitter van het Loterijfonds laten weten dat ze afziet van het indienen van een subsidieaanvraag. "We staan perflex. Als reden wordt opgegeven dat de gemeente en ook de provincie niet willen bijdragen aan de dekking van het tekort", aldus Van Mourik. "Ook willen parochie en het bisdom niets bijdragen uit de verkoop van de pastorie en de bijbehorende tuin die 1 miljoen zou opbrengen. Treurig."

Een unieke kans om via een subsidie van 2,4 miljoen een kerkgebouw op korte termijn in goede staat te krijgen en te herbestemmen is hiermee verkeken.

Martin Jan van Mourik - voorzitter Loterijfonds

Er is volgens hem geen enkele poging gedaan om in goed overleg met alle partijen, waaronder ook het Loterijfonds, om tot een oplossing te komen. "Een unieke kans om via een subsidie van 2,4 miljoen een kerkgebouw op korte termijn in goede staat te krijgen en te herbestemmen is hiermee verkeken", aldus voorzitter van Mourik van het Loterijfonds. 

Gemeente Oss aan zet
Van Mourik vindt dat de gemeente nu aan zet is. Hij wijst daarbij nog maar eens op de Kerkenvisie over de herbestemming van leegstaande kerken, de leefbaarheid van Ravenstein en de voorzieningen daarvoor in het bijzonder. De St. Luciakerk zou een ontmoetingscentrum kunnen worden.

De Osse raad moest overigens nog bepalen of de koop überhaupt door mocht gaan of dat zij vasthoudt aan het voorkeursrecht. Dat betekent dat de gemeente Oss moet bepalen wat er met de kerk mag gebeuren.

advertentie <p>Banner Woonboulevard Oss midden dec19</p>

Lees ook deze artikelen