Doel om 2400 bomen te planten wordt waarschijnlijk niet gehaald

Het doel om nog dit jaar 2400 bomen te planten in Den Bosch, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dit aantal is opgenomen in het coalitieakkoord van 2019. 

Nog niet alle aangewezen locaties zijn beschikbaar. Als dat wel het geval is kunnen er volgens de gemeente vrij snel veel bomen geplant worden. Door deze voorbereiding hoopt de gemeente vanaf volgend jaar makkelijker de 2400 bomen per jaar te halen. Verder houdt de gemeente zich dit jaar bezig met het bepalen van geschikte plantlocaties. Hierbij gaat het zowel om kleine en grotere gebieden.

Toekomst
De gemeente plant bomen in groengebieden, nieuwbouwprojecten en langs wegen. Daarnaast heeft de overheidsinstelling aandacht voor de extra bomen die dit jaar en in de toekomst geplant moeten gaan worden. Bij het aanbrengen van de nieuwe bomen wordt er bewust gekozen voor grote expemplaren, zo wordt de kwalitatieve vergroeningsambitie van de gemeente eerder behaald. Voorheen werden er jaarlijks 1200 bomen geplant in Den Bosch, door het aantal te verdubbelen wordt de natuur binnen de bebouwde kom versterkt. 

Verschillende soorten bomen
Bij het aanbrengen van de nieuwe bomen kijkt de gemeente onder andere naar de biodiversiteit van de omgeving. De bomen moeten een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een klimaatbestendige stad en een diverse biodiversiteit. Zo worden er onder andere Linden, Acacia’s en populieren geplant.

advertentie

Lees ook deze artikelen