Kritiek van coalitie en oppositie op experiment 's-Hertogenbosch TV: 'Ongelukkige hand van het college'

Zowel van oppositie als ook van coalitie klonken dinsdagavond in de gemeenteraad zeer kritische geluiden over de pilot ’s-Hertogenbosch TV van de gemeente.

Burgemeester en wethouders begonnen een paar weken geleden met vier uitzendingen per week via het Youtube kanaal van de gemeente om zo in coronatijd meer mensen te bereiken. Het college ziet het daarmee als een extra communicatiemiddel.

Motie van treurnis

De PvdA stelde al eerder schriftelijke vragen over de kwestie en kwam dinsdagavond met het voorstel om de eigen omroep Dtv meer erbij te betrekken om zo de kijkdichtheid die nu blijft steken op rond de 300 kijkers per programma omhoog te krijgen. Ook stelt de partij vraagtekens bij de hoge kosten van 84.000 euro die het experiment in twee maanden tijd kost.

De Bossche Groenen was bij monde van fractievoorzitter Judith Hendrickx verbaasd over de kwestie: “Ik ben hier oprecht boos over en ik heb ook overwogen om een motie van treurnis in te dienen, zo ernstig vind ik het. We zitten in een tijd dat de stad bloedt, waarin ondernemers en horeca dreigen om te vallen. En op dat moment maakt het college een keuze om 84.000 euro uit te geven aan een eigen tv-zender.”

“Rutte laat zich ook niet door zijn eigen voorlichter interviewen”

• Paul Kagie, raadslid

Ook het CDA zette vraagtekens bij het bereik van de uitzendingen en D66 was niet gelukkig met de hoge kosten van het experiment. Maar beide coalitiepartijen vonden het te vroeg om mee te gaan met het voorstel van de PvdA om nu al op de proef in te breken. CDA en D66 willen dit wel betrekken bij de evaluatie na afloop van het project.

Paul Kagie van Leefbaar sprak van een ongelukkige hand van het college om dit even zelf te gaan doen. “Rutte laat zich toch ook niet interviewen door zijn voorlichter, laat dit gewoon aan Dtv over. Journalisten zijn ervoor opgeleid om te zorgen dat het betere vraag- en antwoordspel op de wagen komt”, zo vond Kagie.  

Rechtstreeks met doelgroepen communiceren

Tot verbazing van de raadsleden voerde niet burgemeester Mikkers die over communicatie gaat maar wethouder Geers van participatie het woord namens het college.  “We hebben de Bossche dataweek gehad waarin we vanwege corona vooral via een studio alles deden. Daarna hebben we ons afgevraagd wat we nou met die studio nog meer konden en daar is dit plan uit voortgekomen”, zo verklaarde wethouder Geers het besluit van de gemeente.

Dat kwam hem op enige hoon te staan van PvdA-fractievoorzitter Pieter Paul Slikker: “Wij organiseren bij de PvdA ook weleens een event waarbij we na afloop een studio en een tafel over hebben. Maar dan gaan we niet een dag later er nog eens 84.000 euro tegenaan gooien om iets met die tafel te doen.”

Maar volgens Geers is ’s-Hertogenbosch Tv een goede manier om zowel met inwoners als bepaalde doelgroepen rechtstreeks te kunnen communiceren.

Het voorstel van de PvdA om Dtv Den Bosch meer bij de proef te betrekken kreeg alleen oppositiesteun en haalde het dus niet.