Leerlingen basisschool Hertogin Johanna V en Maaslandcollege vaker in één klas

Basisschool Hertogin Johanna V en het middelbare Maaslandcollege in Oss starten met een leerlab, waaraan kinderen van beide scholen kunnen deelnemen. "Ouders vragen om de stap tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs kleiner te maken. Op deze manier spelen we in op die behoefte", zegt Wendy de Jong van het Maaslandcollege.

Het nieuwe onderwijsprogramma 'De Brugroute' is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8, de brugklas en het tweede jaar van de middelbare school. Grote wereldwijde thema's als Kracht & Energie, Groei & Leven, Tijd & Ruimte en Taal & Communicatie komen aan de orde. In een periode van zes weken kan een gemixte klas van 16 tot 20 leerlingen de lessen van een van de thema's volgen. Deelname is niet verplicht. "Als overburen zijn we niet alleen goede buren, ook onderwijsinhoudelijk kunnen we het goed met elkaar vinden", zegt directeur Sietze Jansen van Hertogin Johanna.

De leerlingen vinden het leuk om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen

• Wendy de Jong, conrector Maaslandcollege

Leerkrachten en docenten van beide scholen werken samen met de leerlingen aan persoonlijke leerdoelen. "De leerlingen vinden het leuk om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen", verwacht De Jong, conrector onderwijs op het Maaslandcollege. "De lessen zijn in eerste instantie heel laagdrempelig. Als een kind het wil, is er ruimte tot verdieping.", vult Janssen aan. De gezamenlijke lessen starten na de zomervakantie. Eerst krijgen alle leerlingen uit groep 7 en 8 van Hertogin Johanna V een project van twee weken waarbij ze enthousiast worden gemaakt voor De Brugroute.

Engels en gym

Het Maaslandcollege en basisschool Hertogin Johanna V zijn afgelopen schooljaar al begonnen met een samenwerking. De bovenbouw van de basisschool krijgt sinds dat moment Engels en gym van vakdocenten van het Maaslandcollege. "De samenwerking is positief ervaren. Het vult elkaar mooi aan. Basisschoolleerlingen willen graag met wisselende docenten te maken hebben", merkt De Jong.  

Het doel van de samenwerking is niet dat leerlingen van Hertogin Johanna V automatisch kiezen voor doorstroming naar het Maasland. "We laten kinderen vrij een school te vinden die bij hen past", vertelt Jansen. De Jong: "Misschien dat het format later zelfs binnen heel Oss opgepakt kan worden."