Licht langer op groen voor fietsers en voetgangers naar de Maashorst

Overstekende fietsers en voetgangers op de kruising van de Rondweg met de PNEM-straat/Bosdreef in Uden, in de richting van de Maashorst, hebben meer tijd gekregen om over te steken. De gemeente heeft de tijd dat het verkeerslicht op groen staat verlengd na meerdere klachten over een gevoel van onveiligheid.

Dat schrijft de gemeente als reactie op schriftelijke vragen van het CDA. De partij kreeg signalen van gebruikers dat de verkeerssituatie onveilig was. Het CDA stelde nog voor om een vrij liggend fietspad aan te leggen, maar omdat er gemiddeld 800 motorvoertuigen per dag gebruik maken van de PNEM-straat is dat volgens de gemeente Uden niet nodig.

De gemeenteraad nam op 12 november 2020 een motie aan om een analyse van de verkeerssituatie te maken. Bij de PNEM-straat/Bosdreef bleek geen directe aanleiding om de verkeerssituatie te wijzigen.

Er is sprake van dat dit punt in de toekomst wordt gezien als recreatieve poort van de Maashorst. Mocht die poort er alsnog komen en de verkeersintensiteit toenemen, dan zal de gemeente opnieuw naar de verkeerssituatie kijken.