Loosbroek loopt uit voor noodkreet over gebrek aan woningbouw

Bewoners van Loosbroek maken zich massaal zorgen. De afgelopen jaren zijn nauwelijks huizen gebouwd in het dorp.

Het was dringen op 't Dorpsplein. Een stuk of vijftig mensen wilden hun noodkreet laten horen. Bijvoorbeeld Bram van Mil, die tevergeefs een woning zoekt in het dorp. Zijn vertrouwen in de gemeente is helemaal weg. "Het lijkt er niet op dat er op de korte termijn iets wordt gebouwd hier", spreekt hij teleurgesteld. Ook Niels van der Wielen is het beu. De woonvisie van de gemeente Bernheze waarin stond dat er in de periode 2017-2021 40 woningen bij zouden komen, is niet gehaald. "Ik heb er weinig vertrouwen meer in. Nu weer een woonvisie maken? Ik denk dat ze maar gewoon moeten gaan bouwen."

Niet alleen jongeren zien de gevolgen van het gebrek aan woningbouw. Voetbalclub WHV en korfbalclub Korloo zien de ledenaantallen sterk teruglopen. "We merken dat we jongere elftallen niet meer kunnen samenstellen. Dat heeft later invloed op de senioren", vertelt voorzitter van WHV Eli van Beekveld. Joris van Schayk, van de MR van basisschool Sint Albertus, kijkt ook deprimerend naar de toekomst. "Voordat woningbouw invloed gaat hebben op de continuïteit van de school, dan ben je weer vijf jaar verder." En tot slot de KBO. "Er zijn bijna geen woningen aangepast aan de laatste levensfase. Dat zorgt ervoor dat ouderen het dorp uit moeten", zegt Antoon van der Wijst.

Hanenbergsestraat

Er ligt wel een plan om woningen te bouwen in Loosbroek, aan de Schaapsdijk. Dat plan ligt na bezwaren van omwonenden bij de Raad van State. Een datum voor een uitspraak is er nog niet. "We hebben de gemeente al jaren geleden geattendeerd dat er binnen afzienbare tijd weinig of geen bouwlocaties meer zouden zijn. Toen werd de crisis als lapje voor het bloeden gebruikt. Die economische crisis al een tijdje voorbij", merkt Joop Neijs van de klankbordgroep op. De Schaapsdijk zou volgens hem niet de juiste locatie voor woningbouw zijn. Hij ziet meer van een uitbreiding van de wijk Molenhoeven, naar de Hanenbergsestraat. "Volgens mij zijn de grondbezitters en de gemeente het al lang eens, maar lukt het de gemeente niet om te komen tot een handtekening."

Dat klopt, blijkt uit een gesprek met wethouder Pieter van Dieperbeek. "We zijn in onderhandeling en hopen het op korte termijn af te kunnen ronden." Heel het dorp valt op dat in elke kern van de gemeente Bernheze gebouwd wordt, behalve in Loosbroek. Van Dieperbeek: "Er is ons alles aan gelegen om een doorbraak te forceren zodat Loosbroek net zo goed als alle andere kernen voldoende woningbouw krijgt om een mooie toekomst in te gaan." 

Er is ons alles aan gelegen om een doorbraak te forceren zodat Loosbroek net zo goed als alle andere kernen voldoende woningbouw krijgt om een mooie toekomst in te gaan

• Pieter van Dieperbeek (CDA), wethouder

Eerder sprak Van Dieperbeek ook geruststellende woorden in het gemeentehuis. Toch zijn de zorgen bij de inwoners van Loosbroek niet verdwenen. Dat blijkt wel uit de massale aanwezigheid op het Dorpsplein.