advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Luciakerk Ravenstein wordt nieuw leven ingeblazen

Een mengeling van culturele en commerciële activiteiten én maatschappelijk ondernemen. Dat moet in de toekomst de nieuwe invulling worden van de St. Luciakerk en de pastorie in Ravenstein.

De plannen werden maandagmiddag gepresenteerd door het kerkbestuur en mede-initiatiefnemer Cor Strik. Hij overhandigde de toekomstvisie aan wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss. Cor Strik koopt samen met Frans van Haeren en Patricia Reijkers via de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein de kerk en pastorie over van het bisdom. De gesprekken hierover begonnen al in februari vorig jaar. Het beheer van de kerk komt dan in handen van de Stichting Anna Lucia Ravenstein. Het primaire doel van de stichting is om de kerk, die al sinds 2016 wegens technische problemen is gesloten, te behouden. Daarvoor moest een financieel haalbaar toekomstplan voor de exploitatie worden opgesteld.

Multifunctioneel

Er wordt daarom ruimte geboden aan culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten. Er wordt dan gedacht aan ruimte voor het Land van Ravenstein en de Vrijstaat, toerisme, concerten, theater en film, vergaderingen, symposia, recepties, dinner-events en gala's. Ook maatschappelijk ondernemen moet een rol spelen, in de pastorie komt namelijk een woonvoorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit wordt opgepakt door de instelling De Driestroom. Volgens Cor Strik wordt de kerk in ieder geval niet 'gestript'. De altaren, preekstoel,, doopvont en het orgel blijven een belangrijk onderdeel vormen van de kerk. Een aantal beelden wordt ondergebracht in de kapel bij de pastorie.

Geld nodig

Strik denkt dat het nog zo'n anderhalf jaar duurt voordat er echt iets kan gaan gebeuren want eerst zal het gebouw gerenoveerd moeten worden. Het benodigde geld zal vooral via bestaande potjes voor erfgoed binnengehaald moeten worden. De stichting denkt zelf via de exploitaitie van de kerk 30 procent van het bedrag te kunnen verdienen. Vanaf 1 juli wordt de kerk door het bisdom officieel uit de eredienst gehaald. Voor de kerkgangers is volgens Harry Boot van het parochiebestuur inmiddels een oplossing gevonden. Er gaan namelijk diensten gehouden worden in de protestantse Garnizoenskerk.

Hoop op steun

Cor Strik gaf aan dat we nu eigenlijk aan het begin staan van een proces om het monument voor de komende 100 jaar veilig te stellen. Hij hoopt op veel steun vanuit Ravenstein zelf om er samen een succes van te kunnen maken. Er is volgens hem bewust gekozen voor een stichtingsvorm zodat anderen op termijn het stokje van hem en de mede-iniatiefnemers over kunnen nemen.