advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Luisterend oor voor jongeren in coronatijd: 'het is broodnodig'

Een jaar na het uitbreken van de coronacrisis is duidelijk geworden dat het met de mentale gezondheid van jongeren slecht gesteld is. Het wegvallen van sociale contacten en toenemende eenzaamheid begint de groep op te breken. Met 'Dropzone' probeert PowerUp073 hen een luisterend oor te bieden. 'Alles is bespreekbaar'.

Met het heropenen van het voortgezet- en beroepsonderwijs gloort er voor jongeren weer wat sociaal contact, maar de coronacrisis heeft zijn sporen al achtergelaten. Door het hele land ervaren jongeren meer eenzaamheid en depressieve gedachten. 

Jongeren kunnen hun eigen identiteit niet onwikkelen en dat schuurt enorm.

• Dries Janssen, jeugdarts bij de GGD

Om die jongeren in Den Bosch een luisterend oor te bieden en eventueel verder te helpen, isPowerUp073 samen met Humanitas en Farent gestart met het organiseren van inloopuren voor jongeren in het jongerencentrum Zuid/Oost. In het pand is een gesprekstafel, een fitness, een bioscoop en zelfs een muziekstudio staat klaar om gebruikt te worden.

Signalen uit de zorg

Nathalie Cosentino, jongerenwerker bij PowerUp073 startte met Dropzone, omdat ze meer en meer signalen krijgt dat jongeren 'vastlopen': "Professionals geven aan dat jongeren dit nodig hebben en nergens naartoe kunnen met hun problemen, of die nu door corona komen of niet. Daar proberen wij nu iets aan te doen."

Dries Janssen, jeugdarts bij de GGD bevestigt die signalen: "Jongeren zijn eenzamer, onderprikkeld en er is nu weinig perspectief. Ze kunnen hun eigen identiteit niet ontwikkelen en dat schuurt enorm."

De organisatie achter Dropzone werkt met vrijwilligers, zonder zorgachtergrond. "Dat is een bewuste keuze", licht Cosentino toe. "De insteek van Dropzone is niet hulpverlening, maar het bieden van een luisterend oor." Dat is volgens Janssen een goede insteek: "Jongeren met problemen komen al snel bij de huisarts of andere zorgverlener terecht, waardoor ze aan dingen vast komen te zitten of denken dat ze zichzelf aanstellen. Dit initiatief verlaagt de drempel voor hen."

De insteek van Dropzone is niet hulpverlening, maar het bieden van een luisterend oor.

• Nathalie Cosentino, PowerUp073

Een van de luisterende oren bij Dropzone is Melvin Oomes. Hij heeft doordeweeks een baan in het bedrijfsleven, maar gaat bij Dropzone het gesprek aan met jongeren. "Ik roep al langer dat ik wat voor jongeren wil doen, maar heb het nooit gedaan. Kijkend naar mijn eigen jeugd: ik had ook honderden vragen. Die zijn normaal al lastig te beantwoorden, laat staan wanneer je meer thuis zit."

Arts op de achtergrond

Op de achtergrond houdt jeugdarts Janssen een oogje in het zeil. Wanneer vrijwilligers op een situatie stuiten die voor hen niet behapbaar is, kan hij ingeschakeld worden. "Ik kan aansluiten bij gesprekken wanneer daar behoefte aan is. Dan kunnen we samen kijken welke hulp er nodig is."