advertentie Banner SNLR.nl

Maatregelen op snelfietsroute F59

Nog voor de zomer moeten er verbeteringen komen op de snelfietsroute F59 tussen Oss en Den Bosch, zegt de provincie Noord-Brabant.

Volgens de provincie is er inmiddels overleg geweest met de gemeenten en de Fietsersbond. Er wordt nu een lijst met mogelijke verbeterpunten opgesteld en op korte termijn moeten er keuzes worden gemaakt.

Uit onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar dat er op het gebied van veiligheid nog wel wat aan te merken was op de snelfietsroute. Zo kan autoverkeer op de route voor onveilige situaties zorgen. Het CDA Brabant was bang voor ongelukken en sprak daar het provinciebestuur op aan.

Welke stappen er uiteindelijk worden genomen, is dus nog even afwachten.