Het voorkeursalternatief voor aanpassingen aan de A2

Meepraten over aanpassingen A2 bij Den Bosch

Mensen die hun mening willen geven over de voorgestelde aanpassingen aan de A2 rond Den Bosch kunnen dat nog doen tot en met 20 juli. Het gaat om het deel van de snelweg tussen Deil en Vught, dat ook gedeeltelijk op Bosch’ grondgebied ligt.

Er is een pakket aan aanpassingen samengesteld om de grote drukte op de weg aan te pakken. Voor het Bossche gedeelte gaat het om een viertal maatregelen. Er wordt een derde rijstrook toegevoegd aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch en ten oosten van de bestaande bruggen komt er een extra brug over de Maas. Verder worden tussen knooppunt Empel en de aansluiting Maaspoort de in- en uitvoegstroken gecombineerd.

Bij de maatregelen hoort ook dat mensen worden gestimuleerd om vaker gebruik te gaan maken van de fiets, het OV of deelvervoer. Ten noorden van Den Bosch wordt de A2 ook flink aangepakt. De weg krijgt er in beide rijrichtingen een rijstrook bij en ook over de Waal komt een extra brug.

Alle documenten die bij de plannen horen, liggen op het Stadskantoor in de Wolvenhoek en staan ook op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught. Op 22, 29 en 30 juni zijn er online informatiebijeenkomsten.