Meer aandacht voor ‘openheid van het park’ bij woningbouwplannen locatie Brabantbad

Bij de bouwplannen voor drie woontorens op de locatie van het oude Brabantbad in Den Bosch moet voldoende rekening gehouden worden met de openheid van het park.

Dat wordt door de gemeente als extra opgave toegevoegd nadat inwoners de afgelopen tijd hun mening konden geven over de plannen. Een enquête over de bouwplannen werd ruim 1700 keer ingevuld. Bijna een kwart van de deelnemers gaf aan graag in een toren te willen wonen. Tweederde van de respondenten heeft daar geen interesse in. Ondanks de veelal negatieve reacties gaat de gemeente door met de plannen. Er wordt daarbij verwezen naar de grote behoefte aan nieuwe woningen in de stad.

Wethouder Roy Geers: “We hebben veel reacties ontvangen, positieve en negatieve. Alle reacties zijn waardevol. Enerzijds tonen ze aan dat er een grote behoefte is op deze locatie in één van de circa 180 appartementen te wonen. Anderzijds zien we dat er grote waardering is voor het huidige Prins Hendrikpark. We willen deze bouwlocatie dan ook anders benutten dan het oude plan dat veel park in beslag neemt. Via een werkgroep werken we ook aan de inrichting van de groene ruimte rondom de drie torens.”

'Open karakter'

Bij de verdere uitwerking van de plannen moet dus gezorgd worden dat het park een open karakter houdt en dat er maatregelen komen die de kwaliteit en levendigheid in het park verbeteren. Dat was voor veel mensen een kritiekpunt gezien de hoogte van de woontorens. Bij de invulling van de 'plinten', de ruimtes onderin de torens, wordt vooral gekeken naar functies die de sociale veiligheid verbeteren en die een meerwaarde kunnen zijn voor buurt en wijk. 

De komende tijd worden studies uitgevoerd naar onder meer zon, wind en geluid. Via een nieuwsbrief kunnen mensen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Het is de bedoeling om nog dit jaar een ontwerpbestemmingsplan te maken.