Enegro in Nistelrode Google Streetview

'Meer mestverwerking in Nistelrode in strijd met mensenrechten'

De fracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP in Noord-Brabant maken zich zorgen over het besluit van Provinciale Staten om twee keer zoveel mestverwerking toe te staan in Nistelrode. Volgens de partijen is dit in strijd met het bestuursakkoord en de mensenrechten.

De partijen vinden het gek dat de gemeente Bernheze niet betrokken is bij het besluit van de provincie. De wethouder heeft zelfs het voornemen in beroep te gaan. Ook vrezen de vier fracties een gebrek aan draagkracht in de samenleving. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, zoals: Waarom is de mening van Bernheze niet meegenomen in de afwegingen? en Wat is het belang van draagvlak?

'Omwonenden tasten in het duister'

Ook op andere punten zijn er veel vraagtekens, onderverdeeld in thema's (bestuur, veiligheid, inwoners, natuur en milieu). Zo komt de leefbaarheid volgens de partijen in het geding, houdt het bedrijf in kwestie zich al geruime tijd niet of enkel na dreiging van sancties aan afspraken en ontbreekt er een milieueffectrapportage. "Falend overheidstoezicht en ontoereikend overheidsoptreden heeft voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden doen concluderen dat dit soort overheden in strijd met de mensenrechten handelen. De gezondheid van omwonenden lijkt op basis van het verleden van deze onderneming en zijn voorganger ernstig in het geding. Met name het ontbreken van een milieueffectrapportage is grond voor deze zorgen, omwonenden tasten in het duister over de gevolgen van uw besluit", staat in de verklaring van de vier politieke partijen.

Ook enkele citaten uit het bestuursakkoord worden aangehaald, zoals: '... Daarbij werken we goed samen met de overheid die het dichtst bij de Brabanders staat: de gemeente' en 'We zoeken naar manieren om de toegankelijkheid van het provinciaal bestuur voor kleinere gemeenten te vergroten. We gaan samen met de andere overheden op zoek naar betere manieren om een constructieve dialoog te voeren in de regio'. Hier lijkt volgens de partijen geen sprake van bij het besluit omtrent mestverwerking in Nistelrode.

'Slecht gedrag wordt beloond'

Eind 2015 zijn 800 bomen doodgegaan door een lek uit deze mestverwerker. "Je zou verwachten dat het bedrijf dan extra in de gaten gehouden wordt en dat er streng wordt opgetreden tegen nieuwe overtredingen, ook om de eerdere schade aan de omgeving recht te doen. Met de verlening van de vergunning lijkt u dit slechte gedrag te belonen", ondertekenen Arend Meijer (namens D66), Hagar Roijackers (namens GroenLinks),  Anne-Miep Vlasveld (namens Partij voor de Dieren) en Henri Swinkels (namens SP). De vier zien daarom graag een tijdlijn van de laatste vier jaar.

advertentie Banner Kaartverkoop Top Oss - VVV Venlo 15 dec 2023 Gecentreerd
Woonwijk Haverleij is compleet: Bewoners laatste woning van Kasteel Oeverhuijze krijgen de sleutel
SLEUTELOVERDRACHT

Woonwijk Haverleij is compleet: Bewoners laatste woning van Kasteel Oeverhuijze krijgen de sleutel

SLEUTELOVERDRACHT

Woonwijk Haverleij is compleet: Bewoners laatste woning van Kasteel Oeverhuijze krijgen de sleutel

Ruim 25 jaar geleden was een woonwijk die bestaat uit kastelen slechts nog een droom. Vrijdag kregen de laatste bewoners de sleutel van hun woning in Haverleij en met de komst van Kasteel Oeverhuijze is de woonwijk compleet.

Nino de Lange (28) voorgedragen als kandidaat-wethouder PvdA-GroenLinks

Update met video

NIEUWE WETHOUDER

Nino de Lange (28) voorgedragen als kandidaat-wethouder PvdA-GroenLinks

De 28-jarige Nino de Lange is naar voren geschoven als de kandidaat-wethouder voor de Vughtse PvdA-GroenLinks fractie. Hij moet Toine van de Ven vervangen die in november aftrad. "Een enorme uitdaging, ik heb er zin in", zegt de Lange over zijn beoogde nieuwe functie.

Opvang vluchtelingen in Uden mag voorlopig niet open
UITSPRAAK

Opvang vluchtelingen in Uden mag voorlopig niet open

De vluchtelingenopvang van het COA in het Van der Valk Hotel in Uden mag voorlopig niet open. Eerst moet de gemeente Maashorst de omgevingsvergunning in orde brengen. De gemeente heeft in het proces niet zorgvuldig gehandeld, concludeert de rechtbank.

Overlast rondom Action in Oss blijft voor frustratie zorgen bij buurtbewoners, oplossing blijft uit
GEBED ZONDER EIND

Overlast rondom Action in Oss blijft voor frustratie zorgen bij buurtbewoners, oplossing blijft uit

Ook al zou de overlast op de Oude Molenstraat in Oss minder moeten worden door het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Buurtbewoners worden nog steeds knettergek van de overlast die het winkelend publiek veroorzaakt rondom de Action. Een oplossing lijkt maar niet voor handen te liggen.

Burgemeester Mikkers niet vervolgd voor groepsbelediging: alle 27 aangiftes geseponeerd door OM
MAROKKO-UITSPRAAK

Burgemeester Mikkers niet vervolgd voor groepsbelediging: alle 27 aangiftes geseponeerd door OM

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wordt niet vervolgd voor groepsbelediging. Volgens het Openbaar Ministerie ging zijn ophefmakende uitspraak over overlastgevende Marokkaanse asielzoekers en niet over alle Marokkanen.

Bussen komen terug op de Onderwijsboulevard in Den Bosch
EXTRA BUSLIJN

Bussen komen terug op de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Op de Onderwijsboulevard in Den Bosch moeten volgend jaar weer bussen gaan rijden. Dat heeft de gemeente afgesproken met vervoerder Arriva en de provincie. Het is de bedoeling dat een deel van de buslijn op de Oranjeboulevard wordt verplaatst naar de Onderwijsboulevard.

advertentie Banner Kaartverkoop Top Oss - VVV Venlo 15 dec 2023 Gecentreerd
Overlast rondom Action in Oss blijft voor frustratie zorgen bij buurtbewoners, oplossing blijft uit
GEBED ZONDER EIND

Overlast rondom Action in Oss blijft voor frustratie zorgen bij buurtbewoners, oplossing blijft uit

Ook al zou de overlast op de Oude Molenstraat in Oss minder moeten worden door het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Buurtbewoners worden nog steeds knettergek van de overlast die het winkelend publiek veroorzaakt rondom de Action. Een oplossing lijkt maar niet voor handen te liggen.

Burgemeester Mikkers niet vervolgd voor groepsbelediging: alle 27 aangiftes geseponeerd door OM
MAROKKO-UITSPRAAK

Burgemeester Mikkers niet vervolgd voor groepsbelediging: alle 27 aangiftes geseponeerd door OM

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wordt niet vervolgd voor groepsbelediging. Volgens het Openbaar Ministerie ging zijn ophefmakende uitspraak over overlastgevende Marokkaanse asielzoekers en niet over alle Marokkanen.

Bussen komen terug op de Onderwijsboulevard in Den Bosch
EXTRA BUSLIJN

Bussen komen terug op de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Op de Onderwijsboulevard in Den Bosch moeten volgend jaar weer bussen gaan rijden. Dat heeft de gemeente afgesproken met vervoerder Arriva en de provincie. Het is de bedoeling dat een deel van de buslijn op de Oranjeboulevard wordt verplaatst naar de Onderwijsboulevard.