advertentie Banner SNLR.nl

Meierijstad komt met steunpakket coronacrisis

De gemeente Meierijstad komt met een steunpakket voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven die worden getroffen door de coronacrisis.

Dit is aanvullend op de hulpmaatregelen die de Rijksoverheid al had aangekondigd.

Het college van B en W heeft besloten om in ieder geval al haar subsidieverplichtingen na te komen. Verder wordt er bijvoorbeeld geen huur gevraagd voor de huidige periode waarin accommodaties niet gebruikt kunnen worden. Ook worden legesnota’s voor commerciële evenementen die zijn afgelast, kwijtgescholden. Er zijn daarnaast maatregelen genomen waardoor de financiering van de zorg niet in gevaar komt.

Meierijstad sluit zich aan bij een gezamenlijke Brabantse aanpak voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers. Dat betekent een uitstel van betaling voor onder meer de OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclameheffing en toeristenbelasting. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni.

De gemeente sluit niet uit dat er op andere terreinen ook nog aanvullende steunmaatregelen komen.