Meierijstad onderzoekt behoefte aan bedrijfskavels

De gemeente Meierijstad start een onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven als het gaat om bedrijfskavels. Met de uitkomsten wil de gemeente gaan werken aan passende vestigingslocaties en een goed vestigingsklimaat.

De laatste jaren zijn er in de gemeente veel kavels verkocht en door de aanhoudende vraag kunnen bedrijven nauwelijks uitbreiden of zich nieuw vestigen. Vooral bij het lokale midden- en kleinbedrijf zou er veel behoefte zijn aan uitbreidingsruimte. Maar het geldt ook voor een aantal bedrijven in zwaardere milieucategorieën en bedrijven in het buitengebied.

De gemeente wil nu eerst alle wensen inventariseren. Daarna kan worden gekeken naar mogelijke alternatieve locaties voor zwaardere bedrijvigheid, uitbreiding van bestaande terreinen of het opstarten van nieuwe bedrijfsterreinen.