advertentie Banner SNLR.nl

Meierijstad over nieuw afvalbeleid: 'het is een kwestie van gewenning'

Het nieuwe afvalbeleid van Meierijstad is volgens de gemeente een grote vooruitgang. Tot nu toe kwamen er van bewoners vooral veel klachten over het nieuwe systeem. Volgens wethouder Harry van Rooijen moeten de kinderziektes over een paar weken verdwenen zijn en is de nieuwe manier van storten slechts "een kwestie van gewenning."

"Ook wij zien de opmerkingen en erkennen dat het nog niet echt lekker loopt. Maar je moet wel beseffen dat we meer dan 30.000 adressen moeten omchippen. Als er dan maar één procent misgaat, dan is daar bij 300 mensen verwarring over", vertelt Van Rooijen. "Die technische mankementen zorgen natuurlijk voor vragen en dat vinden we vervelend, maar we proberen alles zo snel mogelijk op te lossen."

Betere afvalscheiding
De reden dat de gemeente dit jaar is begonnen met een nieuw afvalbeleid is voornamelijk vanwege het samengaan van de verschillende dorpen tot één gemeente. Daarbij moest binnen twee jaar een duurzaamheidsdoelstelling zijn afgesproken en dat wordt hiermee bewerkstelligd. Van Rooijen: "Dit nieuwe beleid draagt echt bij aan een betere scheiding van afval."

Prijsverhogingen
Veel bewoners klagen over de hogere tarieven voor de milieustraat en vooral voor het legen van de kliko. Die prijsverhogingen zijn volgens de wethouder gering: "De tarieven zijn inderdaad anders ingericht, maar gemiddeld is het slechts acht euro per jaar per aansluiting verhoogd. Restafval is daarbij iets duurder geworden, maar daarentegen is GFT-afval gratis geworden. Op die manier willen we de afvalscheiding bevorderen."

'De druppel'
Ook de druppel is voor veel mensen een struikelblok, maar Van Rooijen noemt het een kwestie van gewenning. "De druppel is vergelijkbaar met de toegangsbadge die mensen kennen van bijvoorbeeld het werk. Met die badge kunnen we per adres registreren wat er gebracht wordt en de afrekening volgt een keer per jaar en zo wordt het proces voor de gemeente vereenvoudigd."

Mensen hoeven volgens de wethouder niet te vrezen voor onduidelijke administratie door die ene afrekening per jaar. Van Rooijen: "Bij de aanbiedingstoren op de verschillende milieustraten kunnen mensen precies zien wat ze hebben aangeboden in gewicht en geld." Inzicht via een online portaal of afschrift is vooralsnog niet mogelijk.