Rob Engelaar

Mikkers keurt geweld tijdens campagne Baudet af, maar laat het daarbij

Burgemeester Mikkers keurt het hardhandig optreden van beveiligers van Thierry Baudet tegen een demonstrant op de Parade in Den Bosch in juni 2020 af, maar distantieert zich verder van het voorval.

Twee beveiligers grepen tijdens een campagnedag van de partij op 6 juni hardhandig in, toen een demonstrant de kranten die de leden van de partij uitdeelden, in een doos oud papier gooide. De beveiligers sleurden hem weg en werkten hem hardhandig tegen de grond en daarbij raakte de man gewond. De Bosschenaar sleepte Baudet voor de rechter. Die achtte het feit strafbaar, maar vanwege 'persoonlijke belangen' zijn de beveiligers niet vervolgd

Geen telefoontje naar Baudet

De Bossche Groenen deed herhaaldelijk het verzoek om contact op te nemen met de leider van de partij, maar Mikkers ziet het voorval als een onderlinge kwestie tussen de beveiligers en de tegendemonstrant. "Noch Forum voor Democratie noch partijleider Baudet is hierin partij. Het onderzoek en de lopende civiele procedure richt zich op de beveiligers en niet op de politieke partij", zo schrijft het college. "Ondanks zijn afkeur is de burgemeester niet van plan hierover contact op te nemen met Forum voor Democratie."

Geen kans om in te grijpen

De burgemeester benoemt ook nog dat het niet mogelijk was om het voorval te voorkomen, omdat de Bosschenaar vooraf geen melding heeft gemaakt van een tegendemonstratie. "Het uitblijven van een melding staat het daadwerkelijke demonstreren niet in de weg, maar heeft wél de mogelijkheid ontnomen om vooraf te anticiperen op de ontstane situatie." Bij een melding vooraf had de burgemeester kunnen zorgen voor de faciliteiten om op een veilige en zichtbare manier een tegengeluid te laten horen. Bijvoorbeeld door een specifieke plek aan te wijzen en daaraan voldoende bescherming te bieden.