advertentie Banner SNLR.nl

Miljoenen naar station, Binnenstadsring en verkabeling hoogspanningslijnen

Welk beleid zet gemeente Den Bosch door, waar gaat op bezuinigd worden en wat wordt het nieuwe beleid?

In de voorjaarsnota 2019, die dinsdag tijdens de raadsvergadering besproken werd, gaf het college van B&W aan wat de wensen zijn.

Het gemeentebestuur wil het tekort van 6,5 miljoen euro dat ontstond als gevolg van het neerzetten van de Parkeergarage St Jan in drie jaar tijd terugbetalen uit de algemene middelen. Nieuwe projecten op het Structuurfonds zijn knooppunt station, uitvoering herinrichting Binnenstadsring en verkabeling hoogspanningslijnen.

Station als visitekaartje
Voor de ontwikkeling van het station wordt 12 miljoen euro uitgetrokken. GroenLinks zei dinsdagavond in de algemene beschouwing station als visitekaartje van de stad te willen zien en Lokaal Gestemd voegde daaraan toe dat naast bereikbaarheid van de stad en ontwikkeling van de spoorzone ook gekeken moet worden naar uitbreiding van elektrische bussen en fietsenstallingen om voor een CO2 reductie te zorgen.

Binnenstadsring
In het plan wil de gemeente 14,3 miljoen besteden aan de herinrichting van de Binnenstadsring. De hele ring wordt dan 30km/u. 7,3 miljoen gaat naar de verkabeling van hoogspanningslijnen, iets waar de fractie van Gewoon Ge-DREVEN zich jarenlang hard voor maakte. Met deze regeling wil het Rijk diverse dichtbevolkte woongebieden ontlasten van hoogspanningslijnen.

Ongedekte projecten zoals knooppunt station, uitvoering herinrichting Binnenstadsring en verkabeling hoogspanningslijnen maar ook de Oostelijke Landweg en Oost-Westverbinding zijn goed voor een tekort van 67,4 miljoen euro. Op termijn is er 42 miljoen beschikbaar als dekking, waarvan 4 miljoen beschikbaar komt door het schrappen van de realisatie van het St Jansmuseum, iets dat onder meer de fractie van het CDA en 50 plus betreurden. 

In de commissievergaderingen volgende week worden de begroting en voorjaarsnota verder besproken.