Miljoeneninvestering: politiek in grote meerderheid voor plannen Huis73

De politieke partijen in Den Bosch zijn in ruime meerderheid voor het plan van het college om voor bijna 30 miljoen euro de panden van de voormalige Muzerije en bibliotheek te renoveren en geschikt te maken voor de toekomst.

Op de PVV na gaven alle partijen in de commissie Bedrijvigheid maandagavond aan akkoord te zijn met een eerste bedrag van 1,2 miljoen euro voor de voorbereiding.

De plannen die onlangs gepresenteerd werden riepen nog wel wat vragen op. Zo vroeg Rosmalens Belang zich af of er ook geen commerciële initiatieven kunnen worden ontwikkeld zoals flexwerkplekken. Maar wethouder Van der Geld was terughoudend: “Ik wil geen concurrentie aangaan vanuit huis73 met de commerciële markt.”

Olaf Thelissen van het CDA wilde weten hoe het zat met de samenwerking met clubs, verenigingen en dan met name de amateurkunst. Volgens Van der Geld staat dat nog in de kinderschoenen maar komt er vanaf september bijvoorbeeld ondersteuning voor de amateurkunst vanuit Huis73 door middel van een loketfunctie.

Wethouder Van der Geld gaf aan “diep in zijn hart nog liever voor het meer uitgebreide scenario 3 te gaan, maar dat vanwege financiële redenen niet verstandig te vinden."

In de raadsvergadering van 13 juli lijkt het erop dat het een hamerstuk zal worden bij de beraadslagingen.