advertentie Banner SNLR.nl

Minder dan 2 procent huurwoningen voor statushouders

In 2018 zijn er in Den Bosch 1821 sociale huurwoningen verhuurd. Daarvan waren er 34 woningen voor statushouders. 

Dat is 1,8 procent van het totaal. In 2017 was dat vergelijkbaar met 2 procent. De jaren ervoor lag het percentage met ruim 6 en 12 procent veel hoger door de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016.

De PVV brengt de laatste tijd de huisvesting van statushouders regelmatig aan de orde in de gemeenteraad als het gaat om nieuwbouwprojecten waarbij sociale huurwoningen betrokken zijn. De partij wijst er voortdurend op dat gemeenten al sinds juli 2017 statushouders niet meer verplicht als urgentiecategorie hoeft te benoemen.

De gemeente Den Bosch laat in een reactie echter weten dat elke gemeente ondanks het afschaffen van die urgentie nog steeds wel de wettelijke verplichting heeft om in de huisvesting van statushouders te voorzien. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet 2014.  

De (halfjaarlijkse) taakstelling wordt door het Rijk opgelegd aan gemeenten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt vervolgens statushouders aan een gemeente, waarna de gemeente deze personen dient te voorzien van een passende woning. De hoogte van de taakstelling kan sterk variëren per half jaar. De Provincie is toezichthouder, en monitort of gemeenten voldoen aan hun taakstelling.

In de gemeente Den Bosch is in de prestatieafspraken tussen corporaties, huurders en gemeente afgesproken dat corporaties woningen beschikbaar stellen om de statushouders volgens taakstelling te kunnen huisvesten. Dit was vóór 1 juli 2017 ook al zo, en is dus niet veranderd sindsdien.