Minder maaien brengt Udense bermen volop in bloei

Bermen en gazons in Uden staan vol met verschillende bloemen en kruiden. Dit komt door het weer, maar ook door minder te maaien.

Biggenkruid, de vertakte leeuwentand, madeliefjes en reigerbekken. Toezichthouder bos, natuur en landschappelijk beplantingen Maurice van Doorn komt in de berm in Uden-Zuid van alle soorten bloemen en kruiden tegen. "We maaien nu minder, zodat die kruiden ook een kans krijgen", zegt hij.

We maaien wat minder en geven kruiden de kans om groter te worden.

• Linda van der Zee

Een stukje verderop vlakbij de Plus laat werkvoorbereider ecologie Linda van der Zee een stuk berm zien waar de biodiversiteit goed te zien is. "Dit is een strookje waar we wat intensiever maaien. Je ziet dat hier wat meer grassoorten staan. Daarachter maaien we juist wat minder en geven we kruiden de kans om groter te worden."

(Tekst loopt verder onder video)

Door het nattere voorjaar en het beleid om op ongeveer de helft van de gazons in de gemeente minder te maaien zorgt voor meer biodiversiteit en dat is belangrijk. "Meer planten zorgen voor meer insecten, vlinders en vogels. Heel dat systeem bij elkaar zorgt voor meer soorten."

Verkeersveiligheid

Door minder te maaien reikt het groen hoger, maar de gemeente zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door belemmerd zicht. "Veiligheid staat absoluut voorop", aldus Van der Zee.  "We hebben goed in beeld gebracht waar de onveilige punten zitten als het gras te hoog wordt. Op die punten maaien we extra."