Wijken denken mee aan oplossingen voor problemen in Den Bosch

Verkeershinder, overlast van jongeren en auto-inbraken. Dat zijn punten die inwoners van de Maaspoort, Empel en Engelen graag zien veranderen in hun wijk.

Deze uitkomst is naar voren gekomen naar aanleiding van gesprekken met de gemeente en een enquête die rond ging in de wijken. De gemeente wil namelijk dat de inwoners zich veilig voelen.

In de wijken hebben inwoners ook oplossingen bedacht. Zo zien de inwoners van de Maaspoort graag een zebrapad bij De Schans en tijdelijke snelheidsmeters op de Maaspoortweg. In Empel vinden de inwoners dat de verkeerssituatie bij basisschool Caleidoscoop aangepakt moet worden. Inwoners van Engelen zien een oplossing in een tijdelijke snelheidsmeters met smiley in Bokhoven.

'Iedereen vindt prettig wonen belangrijk'

“Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Inwoners noemden verschillende onderwerpen. Zoals onveiligheidsgevoelens door hangjeugd en woninginbraken. Met deze en andere oplossingen gaan we samen met politie en inwoners aan de slag. Want een veilige omgeving kunnen we samen organiseren. Heel fijn om te merken dat inwoners zo betrokken zijn en meedenken. Samen zijn wij Den Bosch, ook als het gaat om onze veiligheid”, aldus burgemeester Jack Mikkers.

De komende twee jaar gaat de gemeente in alle andere wijken en dorpen werken aan een veiligheidsplan.