advertentie Banner Trined

Moerputten mogelijk onderdeel Nationaal Park

Moerputten en Het Bossche Broek maken deel uit van het nieuwe Van Gogh Nationaal Park.

Op de geboortedag van Vincent van Gogh, 30 maart, wordt formeel een aanvraag ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het verkrijgen van de status van Nationaal Park. Het nieuwe Nationaal Park beslaat zo‘n 120.000 ha, ongeveer een kwart van Brabant. 

Het gebied loopt vanuit het centraal gelegen Den Bosch in zuidoostelijke richting via Eindhoven tot en met Helmond. Vanuit Den Bosch gaat het Nationaal Park ook door naar Tilburg,  Breda, Etten-Leur en Zundert. Moerputten en Het Bossche Broek moeten straks onderdeel worden van het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl'.  Ook een groot deel van de gemeente Meierijstad bevindt zich binnen het nieuwe Nationaal Park. 

Gemeenten, IVN, Rabobank, de provincie Noord-Brabant en nog veel meer partijen hebben samengewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Park. “Daarbij gaat het niet alleen om de natuurgebieden maar ook om de agrarische cultuurlandschappen daaromheen, tot in de dorpen en steden", zegt gedeputeerde Rik Grashoff van de provincie.