'Monddood gemaakte' ruitersbelangengroep ontevreden over belevingsonderzoek Maashorst; 'ondemocratisch en onacceptabel'

"Wij vinden deze werkwijze niet democratisch en dus onacceptabel". Dat zegt Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst over het belevingsonderzoek over de veiligheid in de Maashorst.

Het onderzoek, gedaan door Arcadis op verzoek van Team de Maashorst en waar Dtv eerder over berichtte dat het minder onafhankelijk is dan doet geloven, zorgt voor frustratie bij de stichting, die niet te spreken is over zowel het proces als de inhoud van het onderzoek.

Eerder vertelde de stichting aan Dtv 'not amused' te zijn over het onderzoek en nu meldt de belangbehartigingsgroep dit ook in een eigen brief die is verstuurd aan de gemeenteraden van Oss, Uden, Bernheze en Landerd.  Ook maakt de stichting kenbaar dat andere belangengroepen op het punt staan zich negatief uit te spreken over het onderzoek. 

De stichting geeft aan dat zij weinig tijd heeft gehad om in oktober op het rapport te reageren. "Het is niet de eerste keer dat het Maashorst Team ons op een dergelijke wijze overvalt en dat we geen tijd krijgen om te overleggen met al onze bestuursleden, laat staan onze achterban tijdens een presentatie of kort daarna. Wij vinden deze werkwijze niet democratisch en dus onacceptabel. Wij achten ons dan ook niet ‘gehoord of geraadpleegd’."

"Wij zijn onvoldoende in de gelegenheid gesteld om op de vragen te reageren van de evaluatie zelf. Tijdens die werksessie bleef iedereen heel erg steken in andere details, waardoor er geen tijd was om het plan van aanpak en de vragenlijst te bespreken. Wij konden ons commentaar digitaal toezenden, maar hebben daar niks meer op terug gehoord."

Wij worden eigenlijk monddood gemaakt

• Stichting Belangenbehartiging Ruiters en Menners Herperduin/Maashorst

Ook is de stichting kritisch op de manier waarop de werksessies waren ingedeeld. "Zonder overleg is er toch een tijdstip gepland die een halve werkdag in beslag neemt. Hierdoor ontneem je de mogelijkheid tot deelname van belangengroepen, die zich vrijwillig inzetten en voor wie dit niet hun baan is. Met deze werkwijze is het onjuist om te stellen dat wij geraadpleegd zijn, terwijl wij eigenlijk monddood worden gemaakt."

Scheiden van ruiters en grote grazers

Ruiters en menners zijn het bovendien niet eens met de inhoud van het onderzoek waarin wordt gesteld dat het beter is om recreatieve ruiters en grote grazers van elkaar te scheiden.  "Wat ligt hier dan aan ten grondslag? Welke wetenschappelijke onderbouwing is hiervoor en welke onafhankelijke gegevens zijn hiervoor gebruikt?", vraagt de stichting zich af.

Ruiters hebben het idee dat zij door Team de Maashorst worden buiten gesloten. "Ons inziens is dit een opmaat naar het compleet uitbannen van recreatieve ruiters en menners in het ‘begrazingsgebied’, wat wij niet accepteren."

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens de stichting moet het prima kunnen om als ruiter de Maashorst in te trekken. "Wij zien geen probleem in het toelaten van ruiters en menners tot het wisentengebied. Als dit veilig is volgens de proeven met wisenten en ruiters, dan zou dit toch moeten kunnen? Het is dan de keuze en verantwoordelijkheid van de ruiter zelf."

Op donderdag 25 maart is er een informatieavond georganiseerd waarbij Team de Maashorst het onderzoek toelicht.