advertentie Banner Trined

Museum Krona wil meer geld: 'we putten onszelf uit'

Museum Krona wil zowel professioneel als commercieel stappen zetten, maar daarvoor is volgens het bestuur méér geld nodig dan er nu gegeven wordt.

"Geef ons perspectief" was de zin waarmee Els Backx van het Udense museum woensdagavond haar pleidooi aan de raadscommissie Ruimte, economie en financiën opende. 

Volgens de bestuursvoorzitter van Krona is er meer geld nodig om de volgens haar benodigde stappen op commercieel vlak te zetten. Haar verhaal oogstte lof, maar kon ook op kritiek rekenen.

'We putten onszelf uit'

Het museum trok het afgelopen jaar 17.000 bezoekers, de gemeente rekende op 20.000. Backx geeft aan dat het museum een hoop nieuwe taken op zich heeft genomen, zoals het uitbreiden van het aanbod publieksactiviteiten en het aanbieden van koffie en lunch.

Dat levert geld op, maar kent zijn grenzen. "Onze staf is simpelweg te klein. We zijn ontzettend blij met onze vrijwilligers, maar we moeten teveel op hen leunen. We putten onszelf uit."

'Nieuw jaar, hetzelfde betoog'

Volgens Backx is er met name op commercieel gebied winst te boeken, bijvoorbeeld door de refter in het museum professioneler uit te baten. "Maar daar is wel een professional voor nodig, die kunnen we nu niet betalen."

Vanuit de politieke partijen kon Backx op begrip rekenen, maar er was ook kritiek te horen. Ton de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden): "Museum Krona heeft altijd een plek gehad in onze begroting. Vorig jaar had u hetzelfde verhaal en vroeg u óók om meer geld, dat valt me wat tegen."

Volgens de voorzitter van het museum is extra geld bittere noodzaak. "In het jaar waarop u doelt is ook afgesproken dat Krona in 2021 met 45.000 euro gekort zou worden. Hierdoor kunnen we alleen onze conservator een vast contract bieden. Dat zorgt voor onzekerheid, we willen toewerken naar een kernteam."

Of dat kan, wordt volgende maand duidelijk. Dan wordt de Udense begroting voor 2021 vastgesteld en wordt duidelijk of het gevraagde extra geld voor Krona er komt.