advertentie Banner SNLR.nl

Naar wie moeten de opbrengsten van windmolens?

‘Alle opbrengsten van de windmolens en zonneparken moeten terugvloeien naar alle inwoners’ versus ‘de ondernemer die de risico’s neemt moet ook de winst kunnen pakken’.

Zo ongeveer alle meningen kwamen dinsdagavond op het Bossche stadhuis voorbij in de commissie Omgeving. Het college van burgemeester en wethouders wilde van de politieke partijen weten hoe zij dachten over de verdeling van de opbrengsten van duurzame energie. Daarvoor was een discussienotitie opgesteld.

Met name partijen op links willen de burgers laten profiteren. De Bossche Groenen willen zelfs bedrijven zoveel mogelijk buiten de deur houden. De SP wil al tijden een gemeentelijke energiebedrijf.

De meeste partijen willen dat vooral omwonenden van windturbines delen in de opbrengsten. Omdat ze dan niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben. Volgens VVD-fractievoorzitter Ralph Geers is dat al op een andere manier te regelen: “Daar zijn allerlei regelingen voor, dat hoeft niet via de winstopbrengst van een windmolen.”

Volgens de PvdA is het vooral van belang dat iedereen mee kan doen met de energie transitie. Raadslid Fouad Kaboutti was daar stellig over: “Als je dat als vertrekpunt neemt dan kom je op allerlei vormen om mensen mee te laten profiteren van de duurzame energie opbrengst. En dus ook mensen die niet zelf daarin kunnen investeren.”

Een groot aantal partijen wil ook een omgevingsfonds waar geld in gestort wordt vanuit de opbrengsten van windmolens of zonneparken.