advertentie Banner SNLR.nl

'Nieuw plan Heesch West in maart 2020'

Uiterlijk volgend jaar maart ligt er een nieuw plan voor bedrijventerrein Heesch West. Dat zegt de projectorganisatie van het bedrijventerrein. 

In het plan moet een alternatief staan dat tot minder geluidsoverlast leidt, en ook moet bekeken worden of Heesch West met minder hoge windmolens toe kan.

De adviescommisie MER (Milieu Effect Rapportage) keurde vorige week het bestaande plan voor Heesch West af. De gemeentes Bernheze, Oss en Den Bosch hebben volgens de commissie niet alle aspecten even goed onderzocht. Zo geeft het plan geen duidelijk inzicht in de positie van de 230 meter hoge windmolens, en wordt nergens onderbouwd waarom ze zo hoog zouden moeten zijn. 

Het projectbureau Heesch West ontkent dat deze nieuwe onderzoeksronde grote vertraging gaat opleveren. In de planning zou hier al rekening mee zijn gehouden. Bernheze, Oss en Den Bosch verwachten in het voorjaar aan de besluitvorming over Heesch West te kunnen gaan beginnen.