Nieuw stuk natuurontwikkeling bij Demen en Dieden stap dichterbij

Een nieuw natuurontwikkelingsplan van Natuurmonumenten in de uiterwaarden van de Maas bij Demen en Dieden gaat de volgende fase in. De gemeente Oss heeft daarvoor een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

In het project worden de uiterwaarden verlaagd en worden er nevengeulen gegraven. Hierdoor kan de natuur zich ontwikkelen en tegelijk wordt ook de waterveiligheid vergroot. Het plangebied is ongeveer 110 hectare groot en omvat 4,5 kilometer rivieroever. 

Het is onderdeel van het grotere project Meanderende Maas, dat als belangrijk doel heeft het gevaar van hoogwater op de Maas te verminderen. Door de lagere uiterwaarden en de nevengeulen moet er meer water in korte tijd afgevoerd kunnen worden als dat nodig is. De aanpassingen in het gebied moeten ook zorgen voor het verbeteren van de natuur, de ecosystemen en de biodiversiteit. Daardoor moet volgens de gemeente een ‘gezonde, duurzame, klimaatbestendige en aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier’ ontstaan. 

De afgelopen jaren is er al overleg en communicatie geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Er is nu een ontwerpbestemmingsplan gemaakt waar mensen nog op kunnen reageren als ze aanpassingen willen zien.