advertentie Banner SNLR.nl

Nieuwe balletvloer voor De Pas

De balletvloer in de kelder van De Pas in Heesch wordt vernieuwd. De gemeente betaalt daarvoor bijna 4.400 euro.

Daarnaast wordt er 10.000 euro geïnvesteerd in onderzoek naar de aanleg van een duurzame klimaatinstallatie in De Pas, een zogeheten Warmte Koude Opslag installatie. Die gebruikt bodemenergie voor het verwarmen en koelen van gebouwen. De 10.000 euro zijn nodig voor een proefboring.

Fusie
Gemeenschapshuis De Pas gaat op korte termijn een fusie aan met educatief centrum De Eijderic. De nieuwe voorzitter van 'De Nieuwe Instelling' zoals de werktitel is voor de samenwerking, wordt begin oktober gepresenteerd. Huidig voorzitter van De Pas, Hans van der Pas, liet onlangs nog weten dat voor deze fusie een flinke verbouwing nodig is van het gebouw. De gemeente is tot nu toe niet over de brug is gekomen om het fusieplan te financieren, zo liet Van der Pas weten.

Vernieuwd gemeenschapshuis
Met het vervangen van de balletvloer van de dansstudio van Hanneke van der Stappen en het onderzoek naar een duurzame klimaatinstallatie wordt alvast een begin gemaakt met het vernieuwen van het uit 2002 stammende gemeenschapshuis.