Nieuwe fietsparkeervoorziening aan westzijde van station Den Bosch

Er komt een nieuwe fietsparkeervoorziening met 800 plekken aan de westzijde van het station in Den Bosch. De stalling met twee verdiepingen komt op de plaats van de huidige fietsenstalling op het Leonardo da Vinciplein.

Er is al langere tijd behoefte aan een betere parkeervoorziening voor fietsers aan deze kant van het station. De fiets is een belangrijke pijler in de duurzame mobiliteitsplannen van de gemeente. Wethouder Ufuk Kâhya: “Voor bewoners, werknemers en bezoekers moet het steeds vaker vanzelfsprekend zijn om de fiets te nemen als een comfortabel, maar ook nog eens gezond vervoersmiddel. Het is hierbij belangrijk dat we ook zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen.”

Drie varianten onderzocht

Er is gekozen voor een variant met twee lagen om meer ruimte te hebben voor fietsen van allerlei afmetingen en voor voorzieningen voor mindervalide fietsers. Volgens de gemeente past de gekozen variant goed in de omgeving en wordt de pleinfunctie niet aangetast. In totaal zijn drie varianten onderzocht. Omwonenden, NS, ProRail, de wijkraden en bijvoorbeeld de fietsersbond konden daarover meepraten. 

De gemeente verwacht dat de nieuwe fietsenstalling in de zomer van 2022 in gebruik kan worden genomen.