Peiling op straat en online tool over Maashorst

Er wordt op straat gepeild wat mensen vinden van de ideeën die al op tafel liggen over de nieuwe gemeente Maashorst. Ook komt er een online tool zodat inwoners uit Uden en Landerd digitaal kunnen reageren.

De online mogelijkheid wordt mooi vormgegeven. Een bureau is daar nu mee bezig in opdracht van beide gemeenten, zegt een woordvoerder. Het is een hele puzzel, maar de fusie tussen Uden en Landerd begint vorm te krijgen. Het is de bedoeling dat alles zorgvuldig gaat, met de nodige inspraak. 

Alle input van inwoners, ondernemers en andere partijen is inmiddels verzameld. Dat gebeurde onder meer tijdens de brainstormsessies op het Maashorstfestival. Deze informatie is verwerkt en het resultaat daarvan wordt op 28 augustus bekendgemaakt. Vanaf 2 september kunnen inwoners van Uden en Landerd reageren op de uitkomst. 

Herindelingsontwerp
Dat gebeurt via enquêtes op straat en een online tool. In oktober worden de plannen voor de toekomst vastgesteld. Het stuk wat daar uit voortkomt is onderdeel van het officiële herindelingsontwerp, waar beide gemeenteraden op 28 oktober een besluit over nemen.  

Als deze stappen zijn genomen is er opnieuw de mogelijkheid voor burgers om te reageren. Dit betekent dat iedereen die wil, zijn/haar reactie mag geven. Dat kan tot en met november.

Definitieve advies
Na het bekijken en mogelijk doorvoeren van de reacties volgt volgend jaar het definitieve advies over het samengaan van Landerd en Uden. Inspraak is dan niet meer mogelijk. In maart 2020 nemen beide gemeenteraden een beslissing. 

Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe gemeente Maashorst een feit op 1 januari 2022

advertentie <p>Banner Trined 0719</p>

Lees ook deze artikelen