advertentie Banner SNLR.nl

Nieuwe inrichting plein Onderwijsboulevard Den Bosch

Het plein tussen een aantal schoolgebouwen aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch krijgt een nieuwe inrichting.

Het gaat om het plein tussen het Van Maerlant, een vestiging van het KW1-College en de studentenhuisvesting.

Het KW1-College neemt na een verbouwing een klein deel van het plein in beslag. De gemeente grijpt dat moment aan om ook de rest van het plein onder handen te nemen. De bedoeling is om het in te richten als ontmoetings- en verblijfplaats die past bij ideeën als ‘de groene campus’  en ‘de slimme buitenruimte’. Dat betekent dat er veel gekeken wordt naar duurzaamheid en energiebesparing via zonnepanelen en lichtmasten die alleen op het goede moment aan gaan. Ook moet het plein een stuk groener worden.

Bij het ontwerp van het plein worden ook omwonenden, onderwijsinstellingen en studenten betrokken. De herinrichting van het plein moet over een jaar klaar zijn.