advertentie Banner SNLR.nl

Nieuwe prijs toegevoegd aan Osse Sportawards

Het Sport Expertise Centrum (SEC) heeft een extra categorie toegevoegd aan het programma van de Osse Sportawards.

Op 27 januari wordt voor het eerst de Sportakkoord Stimuleringsaward uitgereikt. De prijs gaat naar een initiatief dat 'een actieve bijdrage levert aan de ambities van het Osse Sportakkoord'. Dat akkoord is op 9 oktober ondertekend door meer dan 50 samenwerkingspartners.

In het Sportakkoord zijn ambities en doelstellingen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat Ossenaren meer gaan bewegen. Er worden drie initiatieven genomineerd die tijdens de avond op het podium een toelichting mogen geven. Een vakjury kiest de winnaar.