Nieuwe theateropleiding in Oss

Oss krijgt weer een eigen theateropleiding, want BrabantTalent maakt een doorstart als zelfstandige stichting.

In Oss was er sinds kort geen professionele theateropleiding meer. Daar moest iets aan gedaan worden, dachten de oprichters van de nieuwe stichting BrabantTalent. Op 12 april 2021 worden de eerste proeflessen gegeven voor het Sing, Swing & Art college. In deze opleiding komen de verschillende theaterdisciplines zang, dans en toneel samen. BrabantTalent is bezig een bestuur te formeren. Hester Visscher zal in ieder geval de creatief leider zijn van het gezelschap voor een wekelijks lesprogramma. Aan het einde van de introductiereeks worden audities gehouden voor het eerste echte studiejaar. Er worden drie klassen geformeerd, die per leeftijdscategorie worden ingedeeld.

De talenten van het nieuwe BrabantTalent zullen regelmatig optreden in Oss. Ook krijgen zij vier tot zes keer per jaar workshops van externe professionals. De gemeente Oss, Theater De Lievekamp, Muzelinck centrum voor de kunsten en het Titus Brandsmalyceum hebben hun medewerking aan BrabantTalent al toegezegd. 

Niet te verwarren met zangschool BrabantTalent

Het oude BrabantTalent, alleen gericht op zang, was ondergebracht bij Stichting Oss Cultureel. Die stichting maakte op 28 februari jongstleden bekend dat de twee partijen als twee zelfstandige organisaties verder zouden gaan. Zangschool BrabantTalent is onder de nieuwe naam Stichting Volgspot naar Uden verhuisd. Dat ook Theaterschool T’eXtpierement geen theaterlessen meer geeft in Oss, heeft ook bijgedragen in de totstandkoming van het nieuwe BrabantTalent.