Nog geen legalisering voor uitbreiding kinderopvang Dierenvriendjes

De uitbreiding van kinderopvang De Dierenvriendjes in Nistelrode is nog niet gelegaliseerd. De gemeenteraad van Bernheze nam donderdagavond een amendement aan van het CDA met deze strekking.

De fracties van Blanco, D66 en Progressief Bernheze stemden tegen het amendement. Het CDA diende de aanpassing van het raadsvoorstel in omdat ze precedentwerking wil voorkomen. De partij wil wachten op nieuw beleid voordat de uitbreiding van de kinderopvang officieel wordt goedgekeurd.

De kinderopvang, op dezelfde grond als een agrarisch bedrijf, is de afgelopen jaren flink uitgebreid van 34 naar 66 kindplaatsen, maar daar was geen vergunning voor. Vanwege de uitbreiding is er volgens het CDA momenteel sprake van twee volledige bedrijven op dezelfde locatie, en daar zijn nog geen regels voor.

Het college van B en W wilde de uitbreiding toch alvast toestaan door middel van het afgeven van een verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad. Maar door het amendement is het nu een tijdelijke vergunning geworden, in afwachting dus van het nieuwe beleid dat nog vastgesteld moet worden.