advertentie Banner SNLR.nl

Nog geen tegemoetkoming voor 200 Q-koortspatiënten

Van de 2000 aanvragen van Q-koortspatiënten voor een tegemoetkoming van de overheid zijn er 200 afgewezen.

Dat blijkt uit cijfers die het Brabants Dagblad heeft opgevraagd. 

 Advocaat Luc Rohof die Q-koortspatiënten bijstaat bevestigt de aantallen. “Van de 200 aanvragen die zijn afgewezen, hebben we inmiddels voor 100 mensen bezwaarschriften ingediend”, vertelt advocaat Rohof. Tot 1 februari konden slachtoffers van Q-koorts een beroep doen op het rijk voor een tegemoetkoming.

Van de 200 aanvragen die zijn afgewezen, hebben we inmiddels voor 100 mensen bezwaarschriften ingediend”

• Luc Rohof - Advocaat Q-koortspatiënten

Wat er volgens hem nog meespeelt is dat er naar aanleiding van moties over de criteria om in aanmerking te komen voor de 15.000 euro nog een nieuw voorstel van minister Bruins moet komen. “Dat gaat dan om het oprekken van de periode zodat ook mensen die voor 2007 en na 2011 besmet zijn geraakt in aanmerking komen. En dan zijn er nog mensen die na 1 oktober de diagnose chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld krijgen als gevolg van een eerdere besmetting op het moment van de epidemie.” Het is mogelijk dat daardoor mensen die nu geen geld krijgen dan alsnog in aanmerking komen.


Samengevat zijn er tot nu toe 1450 aanvragen van Q-koortspatiënten gehonoreerd. Dan zijn er 350 mensen die nog niks hebben gehoord omdat hun aanvragen nog in behandeling zijn en van de 200 afwijzingen loopt in 100 gevallen een bezwaarschrift. “In ieder geval moet 4 juli alles zijn afgerond”, aldus advocaat Luc Rohof.

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven uit Oss heeft inmiddels schriftelijke vragen aan de minister gesteld over het bericht dat ruim 200 slachtoffers van Q-koorts nog geen geld krijgen.