Nog meer vragen over windenergie uit Rosmalense polder

Zijn de beraadslagingen en besluiten over windenergie uit de Rosmalense polder beïnvloed door het achterhouden van informatie? Het is een van de twee extra vragen die oppositiepartijen in Den Bosch op 26 augustus beantwoord willen zien door wethouder Mike van der Geld.

Op die dag is er een interpellatiedebat tijdens een extra raadsvergadering over de Duurzame polder. De fracties van gewoon ge-DREVEN, Lokaal Gestemd, Bosch Belang, PvdA, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, De Bossche Groenen, PVV, 50plus en SP hadden hierom gevraagd nadat was gebleken dat de wethouder in de raad van 7 juli zweeg over de grootschaligheid van het opwekken van windenergie uit de Rosmalense polder, terwijl hij wel over die informatie beschikte.

Eerder had de oppositie al aangegeven  te willen weten waarom de wethouder tijdens dit debat ervoor heeft gekozen om de raad niet te informeren over de duiding van de term 'grootschalig' terwijl die informatie wel voorhanden was. In een schriftelijke reactie is half juli aangegeven dat dit onder andere te maken had met afspraken met de provincie en de gemeente Oss om gelijktijdig naar buiten te treden.

Nu zijn er twee vragen toegevoegd:
1. Is het college het met ons eens dat door cruciale informatie die bekend was bij het college, zoals aantallen windturbines, niet te delen met de raad, de beraadslagingen en mogelijk zelfs de besluitvorming hierdoor zijn beïnvloed?
2. Deelt de wethouder/college de mening dat, indien tijdens een raadsdebat blijkt dat er in de raadbreed behoefte is aan een duiding van het begrip “grootschalig”, het niet (enkel) aan het college of de wethouder is om te bepalen of die informatie relevant is voor het debat, maar juist de gebleken behoefte van de raad daarin leidend moet zijn?

De extra raad is waarop de wethouder alle gestelde vragen beantwoordt is - zoals gezegd - op 26 augustus.

advertentie Banner site download de app
Scooterrijder komt ten val en botst vervolgens tegen rijdende auto aan
112

Scooterrijder komt ten val en botst vervolgens tegen rijdende auto aan

112

Scooterrijder komt ten val en botst vervolgens tegen rijdende auto aan

Een scooterrijder is dinsdagavond in Oss gevallen en vervolgens tegen een auto aan gevallen. Daarbij is de persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Extern onafhankelijk onderzoek naar functioneren Weener XL
ONDERZOEK WERKKLIMAAT

Extern onafhankelijk onderzoek naar functioneren Weener XL

Een onafhankelijk onderzoek waarbij iedereen anoniem zijn verhaal kan doen over werkbedrijf Weener XL. Wethouder Marianne van der Sloot haalde meteen aan het begin van het debat in de Bossche gemeenteraad over het onveilige werkklimaat bij Weener XL de angel eruit met deze toezegging.

Paganinistraat gaat voor paar maanden dicht
WERKZAAMHEDEN

Paganinistraat gaat voor paar maanden dicht

De Paganinistraat in Oss wordt vanaf eind oktober afgesloten voor het verkeer. De gemeente begint dan met het uitvoeren van werkzaamheden.

Meerdere bronzen beelden gestolen bij varkenskunstwerk provinciehuis
DIEFSTAL

Meerdere bronzen beelden gestolen bij varkenskunstwerk provinciehuis

Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn afgelopen weekend enkele bronzen beelden van biggen en een zeug gestolen. De beelden horen bij het monument van de Vereniging van Varkenshouders.

Minimaal 750 liter drugsafval gevonden in sportschool Den Bosch, Mikkers sluit pand per direct

Update met video

SLUITING PAND

Minimaal 750 liter drugsafval gevonden in sportschool Den Bosch, Mikkers sluit pand per direct

Burgemeester Jack Mikkers heeft een pand aan de Havendwarsstraat in Den Bosch per direct gesloten. In het pand, waar een sportschool in zit, zijn verschillende vaten en jerrycans met minimaal 750 liter drugsafval gevonden. De gemeente bekijkt of het pand langere tijd gesloten kan worden.

Liefde voor onze huisdieren wint het van de financiële lasten
DIERENDAG

Liefde voor onze huisdieren wint het van de financiële lasten

Ondanks dat de meeste mensen steeds meer op de kleintjes moeten letten, laten we dierendag niet zo maar aan ons voorbij gaan. Bij de dierenwinkel loopt het op deze feestelijke dag wel storm, maar Stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant merkt wel dat steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank voor dieren.

advertentie Banner site download de app
Meerdere bronzen beelden gestolen bij varkenskunstwerk provinciehuis
DIEFSTAL

Meerdere bronzen beelden gestolen bij varkenskunstwerk provinciehuis

Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn afgelopen weekend enkele bronzen beelden van biggen en een zeug gestolen. De beelden horen bij het monument van de Vereniging van Varkenshouders.

Minimaal 750 liter drugsafval gevonden in sportschool Den Bosch, Mikkers sluit pand per direct

Update met video

SLUITING PAND

Minimaal 750 liter drugsafval gevonden in sportschool Den Bosch, Mikkers sluit pand per direct

Burgemeester Jack Mikkers heeft een pand aan de Havendwarsstraat in Den Bosch per direct gesloten. In het pand, waar een sportschool in zit, zijn verschillende vaten en jerrycans met minimaal 750 liter drugsafval gevonden. De gemeente bekijkt of het pand langere tijd gesloten kan worden.

Liefde voor onze huisdieren wint het van de financiële lasten
DIERENDAG

Liefde voor onze huisdieren wint het van de financiële lasten

Ondanks dat de meeste mensen steeds meer op de kleintjes moeten letten, laten we dierendag niet zo maar aan ons voorbij gaan. Bij de dierenwinkel loopt het op deze feestelijke dag wel storm, maar Stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant merkt wel dat steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank voor dieren.