‘Nog veel onderzoek nodig naar Q-koorts’

Ook vele jaren na de uitbraak van Q-koorts blijft verder onderzoek nog steeds hard nodig. Dat stelt expertisecentrum Q-support dat daarom een nieuwe onderzoeksagenda heeft opgesteld met doelstellingen om aan te werken.

De agenda is door Annemieke de Groot van Q-support overhandigd aan vertegenwoordigers van patiënten, het ministerie van VWS en ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek stimuleert. Q-support heeft de afgelopen jaren 16 onderzoeken laten uitvoeren naar Q-koorts. Die hebben veel antwoorden gegeven maar veel vragen zijn nog steeds onbeantwoord. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom de een wél heel erg ziek wordt en de ander niet. Ook moet er verder onderzoek komen naar behandelingsmogelijkheden voor de langetermijneffecten van Q-koorts.

Nieuwe dreigingen

Q-support hamert op het belang van onderzoek, ook gezien de recente uitbraak van COVID-19 en de dreiging van nieuwe zoönosen, infecties die overdraagbaar zijn van dier op mens. Volgens Q-support is voor verder onderzoek geld nodig, maar ook een goede samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners en patiënten. Daarom zouden ook de beschikbare data beter toegankelijk moeten zijn voor degenen die met onderzoeken bezig zijn.