advertentie Banner SNLR.nl

Nog veel vraagtekens tijdens Oss’ coronadebat

De coronacrisis heeft een enorme impact in Oss, maar hoe groot de financiële gevolgen zijn en wat de beste aanpak is, daarover zijn nog veel vraagtekens.

Dat bleek donderdagavond tijdens het coronadebat in de gemeenteraad. In het debat werd vooruitgekeken naar de begroting van dit jaar. Vanwege de crisis wordt het een grote klus om het financiële plaatje voor de komende jaren rond te krijgen. De partijen in de raad konden alvast aangeven waar zij vonden dat de prioriteit moest komen te liggen wat betreft de uitgaven en investeringen. Maar vanwege de nog steeds veranderende actualiteit bleek het lastig om daar heel concrete voorbeelden van te geven.

Beroep op reserves

In grote lijnen vindt de raad het vooral belangrijk dat kwetsbare groepen genoeg steun blijven krijgen en dat de leefbaarheid in de wijken en dorpen niet te veel mag lijden onder de crisis. Ook het belang van de culturele sector in Oss werd meerdere keren benadrukt. De partijen gaven aan dat het blijven investeren van groot belang is, maar tegelijk is duidelijk dat er de komende jaren geld tekort is in de begroting. De meerderheid van de raad vindt het daarom geen probleem om een beroep te doen op de algemene reserves om knelpunten die ontstaan door de coronacrisis aan te pakken. En ook het verhogen van de OZB is geen taboe voor in ieder geval de SP, VVD en PvdA.

Moties

Tijdens de vergadering kwam ook een aantal moties op tafel. Zo werd een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid, waar ook buurgemeenten zich al over hadden uitgelaten. Ook een motie om het landelijke Schone Lucht Akkoord te ondertekenen haalde het, zij het nipt. Dat akkoord moet er voor gaan zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland binnen tien jaar flink gaat verbeteren. Wethouder Johan van der Schoot beoordeelde het als symboolpolitiek en als weinig realistisch, maar de meerderheid van de raad vond dat dus niet.

Een motie om in Oss een coronasteunpunt op te richten haalde het niet omdat de meeste partijen vinden dat dit beter in regionaal verband kan worden geregeld. Wel was er steun voor een motie om de algemene reserves aan te spreken om toch te kunnen blijven investeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningbouw en uitgaven in het sociaal domein en in het centrum.

Extra geld

Ook heeft de Osse raad via een motie afgesproken dat er een lobby komt richting de provincie en het Rijk om extra geld binnen te halen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Naar verwachting gaat de crisis Oss tussen de 17 en 35 miljoen extra kosten en dat kan niet binnen de normale begroting worden opgelost, zo vinden de partijen.

De raad wil ook dat het college in kaart gaat brengen wat voor steunpakketten er mogelijk zijn voor onder andere ondernemers, instellingen en burgers die in financiële problemen komen door de crisis. Deze scenario’s moeten dan worden meegenomen tijdens de behandeling van de begroting, later dit jaar.