OM: Martien R. was leider van de criminele organisatie, maar alle verdachten verdienen extra straf

Martien R. wordt door justitie gezien als de ‘onbetwiste leider van de criminele organisatie’ die bestond uit vijftien verdachten. De Osse familie R. had volgens het OM als doel had het plegen van misdrijven. Het gaat onder meer om het bezit en handelen in drugs en wapens en witwassen.

Donderdag werd tijdens de laatste inhoudelijke behandeling in de Bossche rechtbank de verdenking ‘lid van een criminele organisatie’ van alle vijftien verdachten besproken. Hoofdverdachte Martien R. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als leider, maar het lidmaatschap kan alle verdachten een zwaardere straf - ten hoogste zes jaar - opleveren.

Martien R. was de baas

Er was volgens het OM geen vaste samenwerking binnen de organisatie. Echter, de taken werden verdeeld aan de hand van de kennis die verdachten hadden, zoals  over vuurwapens, de productie van drugs en de werking van bepaalde machines. Echter, één rol stond wél vast volgens de officieren: Martien R. als onbetwiste leider van de groep.

Martien R. had volgens de officieren van justitie een aansturende positie. "Hij bepaalde wat en hoe iets ging gebeuren. Dat werd door andere leden zonder 'tegenspreken gedaan. Zijn leiderschap stond nooit ter discussie. De organisatie is ontstaan uit een reeds langer bestaande criminele familie. De sociale relaties vormen een ‘smeermiddel’ voor een langdurige criminele samenwerking."

Dossier puilt uit van de strafbare feiten

Het OM stelt dat alle verdachten lid waren van een organisatie en deze had maar één doel: strafbare feiten plegen. Onder meer wapenhandel, witwassen en het vervoeren van synthetische drugs wordt een deel van de verdachten ten laste gelegd. "Door afgeluisterde gesprekken in deze zaken is aan de orde gekomen hoe de verdachten te werk gingen als organisatie."

Er werden zelfs zoveel strafbare feiten gepleegd, dat het OM een selectie moest maken wie ze wat ten laste legden. "”Het dossier puilt uit van de strafbare feiten. Sommige feiten die zijn gepleegd, haalden de dagvaarding niet. We moesten kiezen. Het was simpelweg te veel."

Geweld

De ‘leden van de criminele organisatie’ gingen bij het bereiken van hun doelen geweld niet uit de weg, volgens justitie. Op afgeluisterde gesprekken hoorde de politie Martien R. zeggen: “Wil jij ouder worden dan vandaag? Je kunt wel met je vinger lopen wijzen, maar dan breek ik al je tien je vingers.”  Niet alleen Martien R., maar ook medeverdachten zouden geweld gebruiken of daarmee dreigen. Een van de officieren: “Martien R. bedacht de plannen, had de regie en was de bepalende factor, maar andere leden lijken het dreigen met geweld en het toepassen daarvan als volkomen normaal gezien.”

Het geweld zou moeten bijdragen aan de reputatie van een onaantastbare criminele organisatie. “Wij zijn de ‘kwaaiste’ groep van Nederland. Die vrezen ons allemaal”, hoorde de politie Frank L. zeggen op afgeluisterde gesprekken.  Het OM concludeert dat er sprake was van een onaantastbare criminele organisatie die het plegen van misdrijven als oogmerk had. “Respect voor het leven en veiligheid van derden was volstrekt irrelevant.”

Strafeis op 1 en 2 juli

Alle strafbare feiten in het proces zijn nu besproken.  Dat is eerder dan gepland, omdat alle verdachten en hun advocaten op één na de rechtbank hebben geboycot. Op 1 en 2 juli zet het Openbaar Ministerie alle relevante feiten nog eens op een rij en komt dan met een strafeis voor de verdachten.

Een overzicht van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie: 

Lidmaatschap criminele organisatie: Martien R., (neef) Toon R., Tinus R., Driekus N., Frank L., Anjo R., Martien van der P., Bart H., (broer) Toon R., Anton R., Arnold M., Bea T., Siebren M. en Kaan D.
De import van 1561 kilo cocaïne: Martien R.
De import van 315 kilo cocaïne: Martien R., Driekus N., Tinus R., Anton R., Frank L., (neef) Toon R. en Arnold M.   
Het vervoeren/ produceren van 99,4 kilo MDMA: Martien R., Anton R., Siebren M., Martien N. en Bart H.
Witwassen van een villa van 7 ton: Kaan D., Martien R., (broer) Toon R., Bea T., Anton R., Arnold M., Siebren M. en Frank L..
Verwerken, verstrekken en/of aanwezig hebben MDMA/amfetamine: Martien R., (broer) Toon R., Anton R., Martien N., Bart H. en (neef) Toon R..
Verwerken cocaïne in de schuur: Martien R., (broer) Toon R., Anton R., Martien N., Arnold M., Bart H. en Martien van der P..
Wapenbezit en -handel: Martien R., Martien N., Frank L., Anjo R., Martien van der P., Bart H., (broer) Toon R., Anton R., Arnold M., Siebren M., Bea T. (medeplichtig) en Kaan D. 
Ambtsdwang burgemeester Oss: Anjo R.
Het drugslab in Leeuwarden: (neef) Toon R. en Siebren M.
Witwassen van potgeld van de groep: Tinus R. en Bea T.
Diefstal dadelstroop: Anjo R.
Heling auto(onderdelen): Tinus R.
Aangetroffen wapens en drugs: (neef) Toon R.