Ondanks bezwaren gaan bouwplannen Kromstraat in Oss volgende fase in

De bouwplannen voor een terrein tussen de Kromstraat en het spoor in Oss gaan de volgende fase in. Er waren 16 zogeheten zienswijzen ingediend door bewoners die de plannen niet zien zitten, maar die leiden niet tot aanpassingen aan het bestemmingsplan.

De gemeenteraad kan dat bestemmingsplan in oktober vaststellen.

Hendriks Projectontwikkeling wil 29 nieuwe woningen bouwen achter de bestaande woningen tussen de Kromstraat 62 en 86. Verschillende omwonenden verzetten zich tegen die plannen. Ze vinden dat er te weinig ruimte is voor zo veel woningen, die ook nog eens veel te klein zouden worden. De openbare ruimte komt in de knel en de plannen passen niet bij het karakter van de Kromstraat, zo vinden de bezwaarmakers.

'Gebied met eigen karakter'

Volgens het college van  B en W zijn de bouwplannen prima en ontstaat er een gebied met een heel eigen karakter. Het zou ook geen afbreuk doen aan de bestaande situatie in de Kromstraat. Verschillende bewoners zijn ook niet blij met het geluidsscherm dat geplaatst gaat worden langs het spoor om geluidsoverlast voor de nieuwe woningen tegen te gaan. Die zou namelijk kunnen gaan zorgen voor vervelende reflecties. Ook die bezwaren leiden niet tot verandering van de plannen. Het college wil graag dat er gebouwd gaat worden, gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen.

Het bestemmingsplan wordt dus niet aangepast. De gemeente houdt er wel rekening mee dat bezwaarmakers de strijd nog niet gaan staken en beroep gaan instellen. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de ontwikkelaar gaan starten met sloop van de bestaande bebouwing en het bouw- en woonrijp maken van het gebied.